امروز : 01 خرداد 1398
سرمایه گذاری بر روی دانش بیشترین بهره را دارد.
کلاس های درس
چالش ها برای سرگرم کننده کردن زندگی هستند و غلبه بر آن باعث معنا دار شدن زندگی.
اتاق کنفرانس
فرصت‌ها اتفاق نمی‌افتند، شما خالق آنها هستید.
کارگاه کامپیوتر
بزرگترین اشتباهی که در زندگی میتوانید مرتکبش شوید این است که هیچ وقت سعی نکنید.
حیاط بین ساختمان ها
رویدادهای مهم
دکتر حیدری: تلاش می کنیم با همکاری دفتر تحقیقات شرکت توانیر، پژوهشگاه نیرو و شرکت های منطقه سطح کیفی پژوهش ها را ارتقاء دهیم. مجتمع عالی آموزش و پژوهشی فارس میزبان  نمایندگان محترم دفتر تحقیقات شرکت توانیر، پژوهشگاه نیرو و شرکت‌های برق منطقه‌ای وتوزیع... دکتر حیدری در مراسم ضیافت ناهار از کارگران مجتمع فارس : نیروهای خدماتی مانند جهادگران هستند ، بیشتر خدمات می دهند و کمتر خدمات می گیرند. روز کارگر بهانه ای است تا مدیران از زحمات ارزشمند کارگران تقدیر و تشکر نمایند. به گزارش روابط عمومی مجتمع... نشست هم اندیشی ریاست و کارکنان مجتمع فارس در آغاز سال 98 دکتر حیـــدری : «تجربیــــات همکـــاران سرمایــــه ارزشمنــــدی است استفــــاده از آنهــا ضـــــروری است.» همزمان با آغاز سال 1398  جلسه همفکری... افتتاح مرکز آموزش صنعت آب و برق استان کهگیلویه و بویر احمد دکتر حیدری: با افتتاح مرکز آموزش صنعت آب وبرق در استان کهگیلویه وبویر احمد سطح کمی و کیفی دوره های...