امروز : 30 دی 1396
کلاس های درس
اتاق کنفرانس
کارگاه کامپیوتر
حیاط بین ساختمان ها
محوطه سبز
رویدادهای مهم
حضور ریاست و معاون آموزشی مجتمع فارس در جلسه شورای مدیران صنعت آب و برق استان کهگیلویه و بویر احمد نشست مدیران صنعت آب و برق استان کهگیلویه و بویر احمد با حضور مدیران عامل و معاونین شرکتهای تابعه وزارت... برگزاری دوره مدیریت بازار برق ویژه مدیران عامل شرکتهای تولید نیروی برق سراسر کشور درمجتمع عالی آموزشی و پژوهشی فارس         دوره مدیریت بازار برق ویژه مدیران عامل شرکتهای تولید نیروی برق سراسر کشور در روز یکشنبه سوم دی ماه... حضور مجتمع فارس در چهارمین نمایشگاه اشتغال و توسعه کار آفرینی دانشگاه جامع علمی کاربردی مجتمع فارس درچهارمین نمایشگاه اشتغال وتوسعه کارآفرینی با محوریت دانشگاه جامع علمی کاربردی از  29 آبان به مدت سه روزشرکت... جلسه بازدید هیات نظارت و ارزیابی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان فارس از مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی فارس جلسه سالانه بازدید گروه نظارت و ارزیابی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان فارس در روز چهار شنبه مورخ 24...