دوره های قطعیت یافته

کاربران گرامی:

در این صفحه عناوین دوره های قطعیت یافته مجتمع فارس بر اساس تاریخ شروع دوره ها (از شهریورماه)  قابل دسترسی می باشد.

درصورتی که شما از همکاران وزارت نیرو می باشید و متقاضی حضور در این دوره ها هستید از طریق آموزش شرکت خود اقدام فرمائید. در غیر این صورت متقاضیان آزاد می توانند از طریق فرم درخواست دوره اقدام نمایند.

 

عنوان دوره کد دوره مدت زمان تاریخ شروع دوره شیوه برگزاری گروه مجری
اقتصاد در HSE جدید - 12 99/12/11 آنلاین - آفلاین مدیریت
ژنراتورهای نیروگاهی جدید 3425 36 99/11/25 ویدئو کنفرانس نیروگاه
آشنائی با طرح طبقه بندی مشاغل ، آئین نامه ها و دستورالعملهای اجرائی آن جدید 8326 34 99/11/19 آنلاین - آفلاین مدیریت
آشنائی با مفاهیم پایه سیستم قدرت برای کارشناسان اداری و مالی ویژه صنعت برق 3018 12 99/11/15 آنلاین - آفلاین برق و انرژی
اخلاق حرفه ای در بازرسی جدید 8072 6 99/11/14 حصوری مدیریت
کارگزاران در آینه نهج البلاغه      99/11/12   معارف
کلیات پیشگیری از وقوع جرم (ویژه کارشناسان) TGCM- 1069 8 99/11/09 ویدئو کنفرانس مدیریت
 اخلاق حرفه ای در بازرسی 8072 6 99/11/07 حضوری مدیریت
نحوه رسیدگی مالیاتی از سال 98 به بعد جدید - 12 99/11/08 ویدئو کنفرانس مدیریت
کاربرد نرم افزارهای آب زیر زمینی - 30 99/11/06 ویدئو کنفرانس آب و محیط زیست
قانون تجارت 8398 12 99/11/05 آنلاین - آفلاین مدیریت
مدیریت سبز TGCM- 1090 8 99/11/02 ویدئو کنفرانس مدیریت
سامانده فرماندهی حادثه  ( ICS ) سطح 100 8933 10 99/11/02 حضوری مدیریت
استانداردهای حسابداری 8522 12 99/11/01 آنلاین - آفلاین مدیریت
 پروژه روشهای پیشرفته در برنامه ریزی مدیریت منابع آب  1579 48  99/10/30   ویدئو کنفرانس  آب و محیط زیست
رله و حفاظت الکتریکی 2 3253 30 99/10/27 ویدئو کنفرانس برق و انرژی
آشنائی با انواع قطع کننده ها 3525 30 99/10/27 آنلاین- آفلاین برق و انرژی
بیلان آب های زیرزمینی در آبرفت - در کارست 1158 18 99/10/24  ویدئو کنفرانس آب و محیط زیست
برون سپاری در صنعت آب و برق 8613 24 99/10/24 ویدئو کنفرانس مدیریت
نوآوری نظام یافته Triz 1964 30 99/10/23 آنلاین - آفلاین مدیریت
کنرل کیفیت داخلی و خارجی در آزمایشگاه - 8 99/10/23 حضوری آب و محیط زیست
( امور رفاهی کارکنان (قوانین ، مقررات ، دستورالعملها 8354 12 99/10/23 ویدئو کنفرانس مدیریت
صحه گذاری روشهای آزمون - 8 99/10/22 حضوری آب و محیط زیست
آداب زناشویی و مراقبت های بهداشتی اقتضایی متعاقبا اعلام می گردد 99/10/21 آموزش از راه دور دفتر امور فرهنگی وزارت نیرو
آشنائی با گزارش حسابرسی مستقل و بازرسی قانونی 8584 18 99/10/21 آنلاین - آفلاین مدیریت
خلاصه سازی مکاتبات و نوشته های اداری 8383 12 99/10/20 آنلاین - آفلاین مدیریت
اصول و مبانی پدافند غیرعامل در طرح های آبی 1583 18 99/10/18  ویدئو کنفرانس آب و محیط زیست
تربیت اسلامی با تکیه بر قرآن واحادیث TGCM - 1070 8 99/10/15 آنلاین - آفلاین مدیریت
حسابداری مالیاتی 8370 24 99/10/14 ویدئو کنفرانس مدیریت
روش پاسخگوئی به مراجعین 8667 18 99/10/13 آنلاین - آفلاین مدیریت
سیستم روشنائی 3258 30 99/10/13 ویدئو کنفرانس برق و انرژی
کاربرد مدل ریاضی HEcras در مهندسی رودخانه 1650 30 99/10/10 ویدئو کنفرانس آب و محیط زیست
برنامه ریزی و مدیریت رودخانه 1134 30 99/10/10 ویدئو کنفرانس آب و محیط زیست
بهره برداری از شبکه و پستهای توزیع 3577 30 99/10/08 ویدئو کنفرانس برق و انرژی 
آشنائی با استانداردهای مراکز داده  7047 24 99/10/08 آنلاین - آفلاین کامپیوتر و کنترل
مدیریت ارتباط با مشتریCRM 8731 18 99/10/08 آنلاین - آفلاین مدیریت
شناخت قوانین و مقررات حقوقی قراردادها و پیمان ها 8693 18 99/10/07 آنلاین - آفلاین مدیریت
آشنائی با نظام و آئین نامه دورکاری TGCM-1045 8 99/10/06 ویدئو کنفرانس آموزش از راه دور
دوره توجیهی بدو خدمت TIM3001-3007 70 99/10/06 آنلاین - آفلاین مدیریت
شناخت دانش و پیشرفت های روز دنیا TGCM- 1020 4 99/10/4 ویدئو کنفرانس مدیریت
مفتاح 8 اقتضایی متعاقبا اعلام می گردد 99/10/01 آموزش از راه دور دفتر امور فرهنگی وزارت نیرو
رضوان 6 اقتضایی متعاقبا اعلام می گردد 99/10/03 آموزش از راه دور دفتر امور فرهنگی وزارت نیرو
تجزیه و تحلیل حوادث شبکه 3652 30 99/09/30 آنلاین - آفلاین برق
حقوق تطبیقی آب 1237 18 99/09/26 آنلاین - آفلاین آب و محیط زیست
حقوق و تعیین حریم منابع آب 1528 30 99/09/26  ویدئو کنفرانس آب و محیط زیست
 آشنائی با مفاهیم پایه سیستم قدرت جهت کارشناسان اداری و مالی 3018 12 99/09/25 آنلاین - آفلاین برق
اصول و ضوابط مشارکت بخش خصوصی- دولتی 2053 30 99/09/24 آنلاین - آفلاین آب و محیط زیست
کننرل کیفیت داخلی و خارجی - 8 99/09/24  ویدئو کنفرانس آب و محیط زیست
صحه گذاری روشهای آزمون  - 8 99/09/23  ویدئو کنفرانس آب و محیط زیست
رضوان 6 اقتضایی متعاقبا اعلام می گردد 99/09/23 آموزش از راه دور دفتر امور فرهنگی وزارت نیرو
تصفیه بی هوازی فاضلاب 2095 30 99/09/22 آنلاین - آفلاین آب و محیط زیست
مفتاح 8  ااقتضایی متعاقبا اعلام می گردد 99/09/21 آموزش از راه دور دفتر امور فرهنگی وزارت نیرو
مدیریت سیستم های منابع آب 1440 48 99/9/19  ویدئو کنفرانس آب و محیط زیست
ایمنی در برق  1122 30 99/9/19  ویدئو کنفرانس برق

آشنایی با مفاهیم پایه سیستم قدرت برای کارشناسان اداری و مالی

(ویژه صنعت برق)

3018   12  99/9/17  ویدئو کنفرانس  برق 
نقش حجاب در حفظ حریم خانواده  tgcm-1097 4 99/9/16 آنلاین - آفلاین مدیریت
آشنایی با قراردادها و مقررات پیمانکاران  8582 18 99/9/15 آنلاین - آفلاین مدیریت
قانون کار و تامین اجتماعی 8401 12 99/9/12 ویدئو کنفرانس مدیریت
مدیریت تدارکات 8418 30 99/9/12  ویدئو کنفرانس مدیریت
مدیریت هزینه نگهداری و تعمیرات 2808 18 99/9/9 آنلاین - آفلاین آب و محیط زیست
روش های تامین برق و تست مشترکین اولیه اقتضایی 12 99/9/8 آنلاین - آفلاین برق
قانون منع مداخله کارکنان دولت درمعاملات دولتی 8405 4 99/9/06  ویدئو کنفرانس مدیریت
ایمنی در برق گروه وال 1122 30 99/9/05  ویدئو کنفرانس برق
فرسایش و رسوب 1559 30 99/9/05  ویدئو کنفرانس آب و محیط زیست
مسائل خاص در هیدروژئولوژی 1545 30 99/9/05 ویدئو کنفرانس آب و محیط زیست
آمار تحلیلی  3369 30 99/9/3 آنلاین - آفلاین مدیریت
 اصول و ضوابط مشارکت بخش خصوصی - عمومی 2053 30 99/9/3 آنلاین - آفلاین آب و محیط زیست
حقوق تطبیقی آب  1237 18 99/9/2 آنلاین - آفلاین آب و محیط زیست
کاربرد آمار در امور اداری 8413 32 99/8/28 آنلاین - آفلاین مدیریت
آشنایی با انواع حریم ها در شبکه های توزیع 3520 18 99/08/27 آنلاین - آفلاین برق
تجزیه و تحلیل صورت های مالی  8366 16 99/8/26 آنلاین - آفلاین مدیریت
تکریم ارباب رجوع 2361 6 99/8/26 آنلاین - آفلاین مدیریت
مدیریت تعارض منافع TGCM1104 6 99/8/24 آموزش از راه دور کامپیوتر و کنترل
 تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش های اداری  1961  30  99/8/21  ویدئو کنفرانس  مدیریت
اصول بازار سرمایه 8007 30 99/8/21 ویدئو کنفرانس مدیریت
اصول ایمنی در انبارها  8528  12  99/8/20 ویدئو کنفرانس   مدیریت
راهنمای کاربرد ردیاب ها در بررسی نشت و فرار آب از مخزن و تکیه گاه های سد 1217 12 99/8/20 ویدئو کنفرانس آب و محیط زیست
مدل تعالی سازمانی (EFQM) 8728 18 99/8/17 ویدئو کنفرانس مدیریت
 مدل آلودگی آب زیر زمینی و گسترش آن 1518 18 99/8/6 ویدئو کنفرانس آب و محیط زیست
مربی گری و منتورینگ 9143 18 99/8/6 آنلاین - آفلاین  مدیریت
اصول ایمنی در انبارها  8528 12 99/8/5 ویدئو کنفرانس مدیریت
 اصول عیب یابی، تعمیر و نگهداری ترانسفورماتورهای توزیع 3522 30 99/7/30 ویدئو کنفرانس برق
راهنمای طبقه بندی کیفیت آب خام، پسابها، آبهای برگشتی برای مصارف صنعتی و تفرجی 1118 12 99/7/30 ویدئو کنفرانس آب و محیط زیست
مبانی برق (ویژه تکنسینی) در بخش انتقال  3393 30 99/7/30 حضوری برق 
آشنائی با آئین نامه ها و قوانین صنعت برق گروه دوم 3761 6 99/7/30 ویدئو کنفرانس مدیریت و برق
کاربرد مدل ریاضی (HECRAS) در مهندسی آب و فاضلاب  1650 30 99/7/29 ویدئو کنفرانس آب و محیط زیست
آشنائی با آئین نامه های تکمیلی و تعرفه های برق گروه چهارم 8919 6 99/7/28 ویدئو کنفرانس مدیریت و برق
آشنائی با آئین نامه ها و قوانین صنعت برق گروه اول 3761 6 99/7/23 ویدئو کنفرانس مدیریت و برق
آشنائی با آئین نامه های تکمیلی و تعرفه های برق گروه سوم 8919 6 99/7/21  ویدئو کنفرانس مدیریت و برق
اصول و مبانی برنامه ریزی منابع انسانی  8350 24 99/7/19 آنلاین - آفلاین مدیریت
مدیریت عملیات حسابداری انبار 8421 12 99/7/19 ویدئو کنفرانس مدیریت
 آشنائی با آئین نامه های تکمیلی و تعرفه های برق گروه دوم 8919 6 99/7/14 ویدئو کنفرانس مدیریت
قوانین و مقررات مالی 8409 8 99/7/14 آنلاین - آفلاین مدیریت
گزارش نویسی فنی

1393

18 99/7/8 ویدئو کنفرانس آب و محیط زیست
 آشنائی با آئین نامه های تکمیلی و تعرفه های برق گروه اول 8919 6 99/7/7 ویدئو کنفرانس مدیریت
مدیریت بهره وری 8741 12 99/7/2 آفلاین - آنلاین مدیریت
اصول مدیریت و سرپرستی
(ویژه مدیران زن و مدیران جوان در سطح عملیاتی و پایه)
9256 8 99/7/1 آفلاین - آنلاین مدیریت
توجیهی بدو استخدام TIM-3001-3007 70 99/6/18 آموزش از راه دور کامپیوتر و کنترل
هیدرولوژی مناطق خاص 1550 48 99/6/18  ویدئو کنفرانس آب و محیط زیست
روانشناسی خانواده  TGCM-1101  12 99/6/18   ویدئو کنفرانس معارف 
مدیریت تجهیزات آزمایشگاه بر اساس استاندارد 17025     99/6/10   آب و محیط زیست
اصول بهداشت ساختمانی 8533   99/6/10   آب و محیط زیست
ابزارهای توسعه و توانمند سازی منابع انسانی 8506 24 99/6/5 آموزش از راه دور گروه کامپیوتر و کنترل
پدافند اقتصادی ( دفاع اقتصادی) 8936 8 99/6/5 ویدئو کنفرانس مدیریت
آئین دادرسی مدنی 8034 12 99/6/4 آموزش از راه دور گروه کامپیوتر و کنترل
پیشگیر و کنترل عوامل خطر ساز بیماریهای قلبی و عروقی TGCM-1055 16 99/6/3 آموزش از راه دور گروه کامپیوتر و کنترل
روانشناسی خانواده TGCM-1101 12 99/6/3 ویدئو کنفرانس معارف
آشنائی با مفاهیم پایه سیستم قدرت برای کارشناسان اداری - مالی  3018 12 99/6/1 ویدئو کنفرانس برق
مدیریت مهندسان مشاور 2663 12 99/6/1 آفلاین - آنلاین آب و محیط زیست
سازمانهای یادگیرنده و یادگیری سازمانی   8682 14  99/6/1   آفلاین - آنلاین مدیریت 
 آشنایی با طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع
(ویژه مشاغل خدمات مشترکین)
8435  12  99/6/1  آفلاین - آنلاین  مدیریت 
بالا