برگزاری آزمون تغییر وضعیت شغلی کارکنان شرکتهای توزیع نیروی برق

چاپ
آزمون تغییر وضعیت شغلی کارکنان شرکتهای توزیع نیروی برق  

برگزاری آزمون تغییر وضعیت شغلی کارکنان شرکتهای توزیع نیروی برق در 3 استان فارس ، بوشهر و کهگیلویه و بویر احمد

(31 اردیبهشت ماه 1400)

1621790851184

آزمون تغییر وضعیت شغلی کارکنان شرکتهای توزیع نیروی برق در استانهای فارس ، بوشهر و کهگیلویه و بویر احمد  با لطف خدا و تلاش همکاران گرامی و اخذ مجوز از ستاد ملی کرونای هر 3 استان با رعایت کامل دستورالعملهای بهداشتی  به نحو احسن و با صحت و سلامتی کامل روز جمعه 31 اردیبهشت ماه برگزار گردید .

 

1621790851163

 

تعداد ثبت نام شدگان : 

شرکت توزیع نیروی برق فارس : 427 نفر - محل آزمون دانشگاه شیراز

شرکت توزیع نیروی برق بوشهر : 273 نفر - محل آزمون دانشگاه پیام نور بوشهر

شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویر احمد : 157 نفر - محل آزمون دانشگاه یاسوج 

 

ریاست مجتمع فارس طی پیامی از تمامی همکاران گرامی که از ابتدای اسفندماه سال گذشته تا کنون به نحوی از انحا در تمهیدات اجرای این آزمون و برگزاری شایسته آن نقش داشتند سپاسگزاری و قدردانی نمودند.