امروز : دوشنبه, ۲۵ تیر ۱۴۰۳

دوره آموزشی مدیریت بهینه مصرف آب ، برق و گاز

 

 

Presentation1

 

  • محتوای تصویری مبحث مدیریت مصرف آب - مدرس سرکار خانم دکتر زهرائی            دانلود 

  • دانلود محتوای تصویری مبحث مدیریت مصرف برق - خانم دکتر یوسفی                     دانلود

  • دانلود محتوای تصویری مبحث مدیریت مصرف گاز- آقای دکتر حسن بیگی                  دانلود

 

بالا