امروز : شنبه, ۰۲ مرداد ۱۴۰۰
ارزشیابی دوره آموزشی مبانی طراحی و بهره برداری از انواع حفاظت تاسیسات آب در برابر خوردگی - گروه دوم
کد ملی (*)
ورودی نامعتبر
ميزان تسلط مدرس به محتواي دوره (*)
ورودی نامعتبر
قدرت بيان مدرس و تسلط در ارائه مطالب دوره (*)
ورودی نامعتبر
ميزان بهره گيري مدرس از وسايل کمک آموزشي (*)
ورودی نامعتبر
توانايي جلب مشارکت فراگيران در مباحث دوره (*)
ورودی نامعتبر
نظم وانضباط و حضور به موقع مدرس (*)
ورودی نامعتبر
نحوه برخورد مدرس با فراگيران (*)
ورودی نامعتبر
ميزان کاربردي بودن مطالب تازه (*)
ورودی نامعتبر
ميزان نوآوري و تازگي مطالب ارائه شده (*)
ورودی نامعتبر
زمان بندي جلسات براي ارائه مطالب (*)
ورودی نامعتبر
تناسب مدت دوره با محتواي آن (*)
ورودی نامعتبر
تاريخ برگزاري دوره (*)
ورودی نامعتبر
نحوه هماهنگي دوره و اطلاع رساني (*)
ورودی نامعتبر
نحوه رفتار مجريان دوره (*)
ورودی نامعتبر
پیشنهادات و انتقادات
ورودی نامعتبر
با کلیک بر روی دکمه ارسال پاسخ ها، یک فایل متنی دانلود می شود که حاوی سوالات آزمون است. لازم است فراگیران فایل را به دقت مطالعه کنند و پاسخ خود را در زمان مقرر به آدرس پست الکترونیکی استاد ارسال نمایند.
اتمام پاسخگویی

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home2/farscom2/public_html/components/com_rsform/views/rsform/tmpl/default.php on line 23
بالا