امروز : 28 بهمن 1397
انتصاب سرپرست معاونت آموزشی مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی فارس

طی حکمی از سوی رئیس مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی فارس، جناب آقای رضا علیزاده شیرازی به عنوان سرپرست معاونت آموزشی مجتمع منصوب گردید. در قسمتی از این حکم آمده است، با توجه به سوابق و تجارب ارزشمند جنابعالی در حوزه آموزش و موافقت ریاست محترم موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق به موجب این حکم  به عنوان سرپرست معاونت آموزشی مجتمع منصوب می گردید.  در این حکم به تعامل موثر با شرکتهای صنعت آب و برق منطقه، دانشگاه جامع علمی کاربردی و معاونت آموزشی موسسه بخشی از وظائف ایشان اشاره شده است.

لازم به ذکر است که آقای علیزاده شیرازی با مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بیش از بیست و یکسال در حوزه آموزشهای کوتاه مدت و بلند مدت وزارت نیرو دارای سابقه بوده و مسئولیتهای اجرایی در این  حیطه ها داشته اند.