امروز : 28 خرداد 1398
بازدید ریاست موسسه از مجتمع فارس و حضور در جلسه شورای مدیران

     جناب آقای دکتر توکلی ، ریاست موسسه، در بازدید از مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی فارس در جلسه شورای مدیران مجتمع حضور و سخنانی ایراد نمودند. در ابتدای این جلسه آقای مهندس سبوکی، رئیس مجتمع گزارشهای مبسوطی پیرامون آخرین تغییروتحولات مجتمع بخصوص در انجام طرح عمرانی و بازسازی  مجتمع در بخشهای مهمانسرا، سالن غذاخوری، موتور خانه و .... در جهت افزایش رضایتمندی فراگیران، ارائه نموده و بر اهمیت ایجاد تغییرات مثبت برای سازمانهای پویا تاکید نمودند. در ادامه ریاست موسسه آخرین اخبار و گزارشات موسسه پیرامون بودجه طرح تملک دارائی و سایر ، جذب 60 نفر از طریق آزمون استخدامی و ... را ارائه و بر نظارت و رعایت آئین نامه های مالی- اداری و پیگیری مراکز ( قطبهای) تخصصی تاکید نمودند.