امروز : 28 خرداد 1398
برگزاری سمینار ترویجی صلاحیت حرفه ای نیروی انسانی صنعت آب و برق در مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی فارس

سمینار ترویجی صلاحیت حرفه ای نیروی انسانی صنعت آب و برق با حضور ریاست موسسه ونماینده مرکز مطالعات سازمان و منابع انسانی صنعت آب و برق و همچنین ریاست مجتمع در روز چهارشنبه 4 مرداد برگزار گردید. در این سمینار که با حضور جمع کثیری از معاونین منابع انسانی ، مدیران و کارشناسان آموزش شرکتهای تابعه در استانهای فارس، بوشهر و کهگیلویه و بویر احمد برگزار شد،  پیرامون جایگاه صلاحیت حرفه ای، تعاریف ، محدوده عملکرد و نمونه هایی از نظام صلاحیت حرفه ای نیروی انسانی داخل و خارج کشور  بحث و تبادل نظر گردید و در ادامه گامهای اجرایی، مدل استقرار و نقشه راه پیاده سازی صلاحیت حرفه ای در صنعت آب و برق ارائه گردید.