امروز : 28 بهمن 1397
برگزاری دوره دفاع الکترومغناطیسی و گرافیتی در مجتمع فارس

دوره دفاع الکترومغناطیسی و گرافیتی (از مجموعه دوره‌های پدافند غیرعامل) به میزبانی مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی فارس جهت مدیران ارشد شرکت برق منطقه ای فارس در مرداد ماه سال جاری برگزار گردید.

 مجتمع فارس با همکاری شرکت برق منطقه‌ای فارس با هدف انتقال دانش لازم جهت تامین توصیه‌ها و الزامات پدافند غیرعامل، اقدام به برنامه‌ریزی و برگزاری دوره دفاع الکترومغناطیسی و گرافیتی نمودند. این دوره با حضور 30 نفر فراگیر شامل مدیریت‌عامل، معاونین، اعضای کمیته پدافند غیرعامل ومدیران امور آن شرکت برگزار گردید.

آخرین روز دوره با هدف ایجاد تنوع در سبک آموزش و تمدد خاطر فراگیران در محیطی سنتی (سیاه چادر) اجرا شد. تجهیزات کمک آموزشی (ویدیوپروژکتور و رایانه) جهت نمایش اسلاید و فیلم کماکان تامین و مورد استفاده قرار گرفت