امروز : 28 خرداد 1398
برگزاری جلسه کارگروه منطقه ای آموزش صنعت آب و برق استان فارس

جلسه کارگروه منطقه ای آموزش صنعت آب و برق استان فارس و استماع گزارش شرکتهای پایلوت مجری نظام شغلی- سازمانی در مجتمع فارس برگزار گردید

در این جلسه که در روز سه شنبه 4 مهر ماه برگزار گردید نمایندگان دفتر آموزش وزارت نیرو،  شرکتهای مادر تخصصی و مرکز مطالعات سازمان و منابع انسانی صنعت آب و برق نیز حضور داشتند. در ابتدا لزوم اجرای نظام شغلی سازمانی شرکتهای صنعت آب و برق  توسط ریاست مجتمع و رئیس مرکز مطالعات مورد تاکید قرار گرفت و در ادامه شرکتهای آب منطقه ای فارس، توزیع نیروی برق شیراز و آب و فاضلاب شهری استان بوشهر گزارشهای خود را پیرامون اجرای نظام جدید ارائه نمودند. در پایان اعضای کارگروه منطقه ای آموزش استان فارس نیز دیدگاههای خود در مورد نظام جدید شغلی سازمانی و همچنین مشکلات جاری آموزش در صنعت آب و برق سخنانی ایراد نمودند.