امروز : 28 خرداد 1398
بازسازی و مرمت ساختمان آموزشهای بلند مدت و دانشجویی مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی فارس

   با توجه به پیگیری و حمایت مدیر عامل محترم شرکت برق منطقه ای فارس، پروژه بازسازی و مرمت ساختمان آموزشهای بلند مدت و دانشجویی مجتمع فارس( ساختمان امیر کبیر) با هزینه ای بالغ بر 3 میلیارد ریال از طریق بودجه پروژه های عمرانی شرکت برق منطقه ای فارس به انجام رسید. در این پروژه رنگ آمیزی ( کنیتکس) بیش از 2000 متر مربع نمای ساختمانها، نصب سرامیک کف و بدنه بخشهای اداری ، راهروها و کلاسها و همچنین تعویض سقف های کارگاهها با استانداردهای روز به انجام رسید.