امروز : 28 خرداد 1398
برگزاری دوره مدیریت بازار برق ویژه مدیران عامل شرکتهای تولید نیروی برق سراسر کشور درمجتمع عالی آموزشی و پژوهشی فارس

        دوره مدیریت بازار برق ویژه مدیران عامل شرکتهای تولید نیروی برق سراسر کشور در روز یکشنبه سوم دی ماه در مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی فارس برگزار گردید. در این دوره یک روزه مدیران عامل شرکتهای یاد شده با مدیریت بازار برق آشنا شده و بصورت عملی با مباحث مورد نظر آشنا و تبادل نظر نمودند. در این دوره 23 نفر از مدیران عامل شرکتهای تولید نیروی برق از سراسر استانهای کشور شرکت داشته و علاوه بر استفاده بهینه از دوره، از نقاط دیدنی شهر شیراز دیدن نمودند.