امروز : 28 خرداد 1398
برگزاری دوره کاربردی " آشنایی با فنون دفاع شخصی" ویژه نگهبانان در مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی فارس

         با توجه به تقویم آموزشی سالانه مدیر کل حراست وزارت نیرو، اولین دوره عملی "آشنایی با فنون دفاع شخصی" ویژه نگهبانان شرکت آب و فاضلاب شیراز در محل مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق فارس  طی روزهای 17 و 18 اردیبهشت ماه برگزار گردید.

                                                                                               

       در این دوره  طی 12 ساعت با اساتید مختلف، آخرین روشهای فنون دفاع شخصی بصورت عملی با نگهبانان مرور گردید. بر اساس آخرین گزارشات در سال 1397 کلیه نگهبانان شرکتهای صنعت آب و برق در این دوره شرکت خواهند کرد.