امروز : 28 خرداد 1398
مجوز ادامه فعالیت موسسه آموزش عالی صنعت آب و برق

 معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور طی نامه ای با ادامه فعالیت موسسه آموزش عالی صنعت آب و برق و مستثنی شدن از مفاد بند 2-6 مصوبه 1682488 مورخ   96/11/17 را ابلاغ نمودند. در پی نامه وزیر محترم نیرو ، جناب آقای دکتر اردکانیان، در خصوص اهمیت و نیاز به آموزشهای شغلی سازمانی ضمن خدمت در وزارت نیرو و لزوم انجام  این آموزشها توسط موسسه آموزش عالی صنعت آب و برق ، مجوز ادامه فعالیت، توسط سازمان امور اداری و استخدامی  صادر گردیده است. 

      در این نامه که توسط معاون محترم تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو ، جناب آقای مهندس مهاجری، به مدیران محترم عامل شرکتهای مادر تخصصی توانیر، مدیریت منابع آب ایران، مهندسی آب و فاضلاب  کشور و تولید نیروی برق حرارتی  ابلاغ شده ، از شرکتها خواسته شده تا تمهیدات لازم را به منظور حمایت و تجهیز و توسعه امکانات سخت افزاری و نرم افزاری موسسه مذکور پیش بینی و اعمال نمایند

          رویت پیوست