امروز : 28 خرداد 1398
برگزاری آزمون بکارگیری نیروهای پیمانکاری استان بوشهر توسط مجتمع فارس

آزمون بکارگیری 27 نفر از نیروهای پیمانکاری شرکت های طرف قرار داد با شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر در روز پنج شنبه مورخ 24 آبان ماه در محل دانشگاه پیام نور بوشهر و با حضور حدود 500 نفر داوطلب توسط مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی فارس برگزار گردید. در این آزمون رقابت کنندگان در 9رشته شغلی  به سوالات آزمونهای عمومی و تخصصی پاسخ دادند.