امروز : 01 خرداد 1398
پیام تسلیت ریاست و کارکنان مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق فارس

آقای دکتر مهرداد حیدری ریاست مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق فارس در پیامی درگذشت فرزند آقای دکتر بوستانی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان فارس را  تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت