امروز : 28 خرداد 1398
دکتر حیدری: تلاش می کنیم با همکاری دفتر تحقیقات شرکت توانیر، پژوهشگاه نیرو و شرکت های منطقه سطح کیفی پژوهش ها را ارتقاء دهیم.

مجتمع عالی آموزش و پژوهشی فارس میزبان  نمایندگان محترم دفتر تحقیقات شرکت توانیر، پژوهشگاه نیرو و شرکت‌های برق منطقه‌ای وتوزیع نیروی برق جنوب کشوربود. به گزارش روابط عمومی این مجتمع ، دکتر حیدری رئیس این مجتمع گفت هدف از برگزاری این نشست هم‌اندیشی و اتخاذ راه‌کارهای مناسب برای بهبود فعالیت‌های پژوهشی سال 1398 است.

  

                                                  

در این نشست که روز سه‌شنبه مورخ 10/02/1398 برگزار شد ، ریاست و جمعی از مدیران حاضر در نشست  با ابراز خرسندی از تمایل شرکت ها به همکاری پژوهشی با مجتمع فارس ابراز داشتند ما از همه توان خود برای سامان دهی تحقیقات حوزه صنعت آب و برق در منطقه استفاده می کنیم و امیدواریم بر اساس نتایج خروجی تحقیقات پژوهشگاه نیرو بتوانیم با استفاده از محقیقین ارزشمند و مدرسان خبره این صنعت سمینار، کارگاه و ودوره های آموزشی نوین را در سطح منطقه برگزار نماییم. در این جلسه دربارۀ همکاری‌های علمی‌ تحقیقاتی شرکت ها و مجتمع بحث و تبادل نظر شد و پیشنهادات کاربردی جهت توسعه همکاری های چندجانبه در این جلسه مطرح گردید.