امروز : 28 خرداد 1398
برگزاری دوره مدیریت دانش

مجتمع آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق فارس دوره آموزشی مدیریت دانش را در تاریخ های بیستم و بیست یکم خرداد 1398 در شهرستان های گچساران و دهدشت برگزار نمود.

                        برگزاری دوره مدیریت دانش در شهرستان دهدشت

مدرس این دوره جناب آقای دکتر طاهری بوده و شرکت کنندگان رضایت کامل خود را از مطالب آموزشی بیان شده در دوره ابراز نمودند.

                       شهرستان گچساران