امروز : جمعه, ۱۲ آذر ۱۴۰۰

گروه آموزشی برق و انرژی

نویسنده :  

فهرست دوره های آموزشی گروه برق و انرژی

 درصورتی که شما از همکاران وزارت نیرو می باشید و متقاضی حضور در این دوره ها هستید از طریق آموزش شرکت خود اقدام فرمائید. در غیر این صورت متقاضیان آزاد می توانند از طریق فرم درخواست دوره اقدام نمایند.

 


 

 


 

عنوان دوره کد دوره مدت زمان تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره شیوه برگزاری وضعیت اجرا
متعادل سازی بار در شبکه های توزیع 3598 24 21 فروردین 31 فروردین آنلاین - آفلاین اجرا شده
آشنائی با رله ها و حفاظت در بخش انتقال 3344 30 12 تیرماه 15 تیرماه ویدئو کنفرانس اجرا شده
تجهیزات پست- گروه 1 3400 36 27 تیرماه 6 مرداد آنلاین - آفلاین اجرا شده 
تجهیزات پست - گروه 2 3400 36 3 مرداد ماه 13 مرداد ماه آنلاین - آفلاین اجرا شده
تجهیزات پست
ویژه مدیریت بهره برداری تولید برق فارس
3400 36 9 مرداد  17 مرداد حضوری اجرا شده
تجهیزات پست - گروه 3 3400 36 10 مرداد 20 مرداد آنلاین - آفلاین اجرا شده
کابلهای فشار قوی 3450 30 10 مرداد 13 مرداد حضوری قطعیت یافته
تجهیرات پست - گروه 4 3400 36 17 مرداد 31 مرداد آنلاین - آفلاین اجرا شده
سیستم زمین 3426 30 18 مرداد 21 مرداد حضوری اجرا شده
سیستم زمین   6 23 مرداد 23 مرداد ویدئو کنفرانس اجرا شده
تستهای الکتریکی و مکانیکی خطوط 3408 30 3 شهریور 10 شهریور آنلاین - آفلاین اجرا شده
نگهداری و عیب یابی ماشینهای AC/DC 2720 18 7 شهریور 27 شهریور آنلاین - آفلاین اجرا شده
کنترل فرکانس 3457 30 15 شهریور 29 شهریور آنلاین - آفلاین اجرا شده
آشنائی با استانداردهای شبکه های توزیع 3516 30 16 شهریور 1 مهر آنلاین - آفلاین اجرا شده
بررسی قابلیت اطمینان در شبکه های توزیع 3574 18 27 شهریور 10 مهر آنلاین - آفلاین اجرا شده
اصول ایمنی در برق و بهداشت محیط کار 3378 18 27 شهریور 29 شهریور حضوری اجرا شده
اصول بازرسی و نظارت 3379 34 3 مهر 21 مهر آنلاین - آفلاین اجرا شده
مبانی برق ( ویژه تکنسینی) در بخش انتقال 3393 30 24 مهر 27 مهر حضوری اجرا شده
تجهیزات پست - گروه 5 3400 36 3 آبان 13 آبان  آنلاین - آفلاین  اجرا شده
شناخت تجهیزات پست گروه اول اقتضایی 5 آبان 5 آبان حضوری اجرا شده
سیستم زمین 3426 30 9 آبان 19 آبان حضوری اجرا شده

آشنایی با ایستگاه تقلیل و فشار گاز مرکزی

ویژه شرکت مدیریت بهره برداری تولید برق فارس

اقتضایی 8 6 آبان 6 آبان حضوری اجرا شده
تست تانژانت دلتا اقتضایی 24 8 آبان 10 آبان حضوری اجرا شده
تجهیزات پست گروه ششم 3400 36 9 آبان 23 آبان آنلاین - آفلاین قطعیت یافته
تست و آنالیز سیستم زمین و پیوستگی آن اقتضایی 16 11 آبان 12 آبان حضوری اجرا شده
شناخت تجهیزات پست گروه دوم اقتضایی 12 آبان 12 آبان حضوری اجرا شده
کابل توزیع 3627 30 15 آبان 24 آبان آنلاین - آفلاین قطعیت یافته
تجهیزات پست گروه هفتم 3400 36 16 آبان 30 آبان آنلاین - آفلاین قطعیت یافته
تست و آنالیز ترانس های جریان ولتاژ  اقتضایی 16 17 آبان 18 آبان حضوری قطعیت یافته
تجهیزات پست گروه هشتم 3400 36 23 آبان 14 آذر آنلاین - آفلاین قطعیت یافته
تست و آنالیز سیستم زمین و پیوستگی آن اقتضایی 16 24 آبان 25 آبان حضوری  قطعیت یافته
تجهیزات پست گروه نهم 3400 36 30 آبان 10 آذر آنلاین - آفلاین قطعیت یافته

بویلرهای بازیافت نیروگاه سیکل ترکیبی گروه اول 

ویژه شرکت مدیریت بهره برداری تولید برق فارس

3204 30  1 آذر 6 آذر حضوری قطعیت یافته
تست تانژانت دلتا اقتضایی 24 6 آذر 8 آذر حضوری قطعیت یافته
سیمولاتور پست گروه اول 3432 40 7 آذر 10 آذر حضوری قطعیت یافته
تجهیزات پست گروه دهم 3400 36 7 آذر 21 آذر آنلاین - آفلاین قطعیت یافته
تست و آنالیز ترانس های جریان ولتاژ  اقتضایی 16 9 آذر 10 آذر حضوری قطعیت یافته

کنترل ولتاژ و فرکانس

ویژه شرکت مدیریت بهره برداری تولید برق فارس

3194 34 10 آذر 16 آذر حضوری قطعیت یافته
تست و آنالیز ترانس های جریان و ولتاژ اقتضایی 16 14 آذر 15 آذر حضوری قطعیت یافته

بویلرهای بازیافت نیروگاه سیکل ترکیبی گروه دوم

ویژه شرکت مدیریت بهره برداری تولید برق فارس

3204 30  20 آذر 23 آذر حضوری قطعیت یافته
سیمولاتور پست گروه دوم 3432 40 28 آذر 1 دی حضوری قطعیت یافته

 

بالا