دفاتر استانی

 

 

 

لیست دوره های اجرا شده در 6 ماهه نخست سال 99 در استان بوشهر
ردیف عنوان دوره تاریخ شروع 
1 آشنایی با محیط lab view 99/02/10
2 خلاقیت و نو آوری 99/05/27
3 پدافند اقتصادی 99/06/05
4 ارتقاء شایستگی و بهبود رفتار سازمانی کارکنان با آموزه های اخلاقی 99/06/25
5 توجیهی بدو خدمت 99/01/26
6 ترنم وحی 99/02/13
7 پدافند غیر عامل 99/02/23
8 ارزشیابی عملکرد کارکنان 99/03/26
9 قانون کار و تامین اجتماعی 99/03/27

 

لیست دوره های اجرا شده در 6 ماهه نخست سال 99 در استان کهگیلویه و بویر احمد 
ردیف عنوان دوره تاریخ شروع 
1 مدیریت سبز 99/04/15
2 استاندارد های حسابداری 99/05/19
3 زنان قدرتمند و ثروت ساز 99/05/27
4 مدیریت سیستمهای منابع آب - گروه 1 99/04/03
5 مدیریت سیستمهای منابع آب - گروه 2 99/04/17
6 ارتقاء شایستگی و بهبود رفتار سازمانی کارکنان با آموزه های اخلاقی 99/06/25
7 آشنائی با قانون مدیریت خدمات کشوری 99/04/16
8 آشنائی با قراردادها و مقررات پیمانکاران 99/04/22
9 آئین دادرسی کیفری 99/04/24
10 مدیریت تدارکات 99/04/29
11 توجیهی بدو خدمت 99/06/18
بالا