دفاتر استانی

 

 

 

لیست دوره های اجرا شده در 8 ماهه نخست سال 99 در استان بوشهر
ردیف عنوان دوره تاریخ شروع 
توجیهی بدو خدمت 99/01/26
2 آشنایی با محیط lab view 99/02/10
3 ترنم وحی 99/02/13
4 پدافند غیر عامل 99/02/23
5 ارزشیابی عملکرد کارکنان 99/03/26
6 قانون کار و تامین اجتماعی 99/03/27
7 خلاقیت و نو آوری 99/05/27
8 اعتبارات اسنادی 99/05/27
9 پیشگیری و مدیریت تنشهای اجتماعی 99/06/02
10 پدافند اقتصادی 99/06/05
11 هیدرولوژی مناطق خاص 99/06/18
12 مدیریت سیستمهای منابع آب 99/06/25
13 ارتقاء شایستگی و بهبود رفتار سازمانی کارکنان با آموزه های اخلاقی 99/06/25
14 اصول مدیریت و سرپرستی  99/07/01 
15 مدیریت بهره وری   99/07/02
16 گزارش نویسی فنی  99/07/08 
17 قوانین و مقررات بخش آب  99/07/13 
18 قوانین و مقررات مالی  99/07/14 
19 بایدها و نباید ها در موج دوم ویروس کرونا ( ویژه کارکنان) 99/07/16
20 قراردادهای مشمول قانون تامین اجتماعی 99/07/23
21 علوم رفتاری و هنجارهای جدید در مواجهه با ویروس کرونا (ویژه مدیران) 99/07/30
22 خاتون - اقتصاد خانواده 99/08/05
23 مدل آلودگی آب های زیر زمینی 99/08/06
24 خاتون - آسیب شناسی خانواده 99/08/12
25 راهنمای کاربرد ردیاب ها در بررسی نشت و فرار آب ازمخزن و تکیه گاه های سد 99/08/20
26 مدیریت تعارض منافع 99/08/24
27 خاتون - حقوق خانواده 99/08/26

 

لیست دوره های اجرا شده در 8 ماهه نخست سال 99 در استان کهگیلویه و بویر احمد 
ردیف عنوان دوره تاریخ شروع 
1 مدیریت سبز 99/04/15
2 استاندارد های حسابداری 99/05/19
3 زنان قدرتمند و ثروت ساز 99/05/27
4 مدیریت سیستمهای منابع آب - گروه 1 99/04/03
5 مدیریت سیستمهای منابع آب - گروه 2 99/04/17
6 ارتقاء شایستگی و بهبود رفتار سازمانی کارکنان با آموزه های اخلاقی 99/06/25
7 آشنائی با قانون مدیریت خدمات کشوری 99/04/16
8 آشنائی با قراردادها و مقررات پیمانکاران 99/04/22
9 آئین دادرسی کیفری 99/04/24
10 مدیریت تدارکات 99/04/29
11  پیشگیری و مدیریت تنشهای اجتماعی 99/06/02
12 توجیهی بدو خدمت 99/06/18
13 ارتقاء شایستگی و بهبود رفتار سازمانی کارکنان با آموزه های اخلاقی  99/06/25 
14  پیشگیری و مدیریت تنشهای اجتماعی  99/07/13
15 بایدها و نباید ها در موج دوم ویروس کرونا ( ویژه کارکنان)   99/07/16
16  اصول و مبانی برنامه ریزی منابع انسانی 99/07/19 
17 توجیهی بدو خدمت   99/07/27
18 علوم رفتاری و هنجارهای جدید در مواجهه با ویروس کرونا (ویژه مدیران)   99/07/30
19 خاتون - اقتصاد خانواده  99/08/05 
20 خاتون - آسیب شناسی خانواده   99/08/12
21  مدیریت تعارض منافع  99/08/24
22 خاتون - حقوق خانواده   99/08/26
23 آشنایی با انواع حریم ها در شبکه های توزیع   99/08/27
24 کاربرد آمار در امور اداری  99/08/28 
بالا