دوره های قطعیت یافته

کاربران گرامی:

در این صفحه عناوین دوره های قطعیت یافته مجتمع فارس بر اساس تاریخ شروع دوره ها (از شهریورماه)  قابل دسترسی می باشد.

درصورتی که شما از همکاران وزارت نیرو می باشید و متقاضی حضور در این دوره ها هستید از طریق آموزش شرکت خود اقدام فرمائید. در غیر این صورت متقاضیان آزاد می توانند از طریق فرم درخواست دوره اقدام نمایند.

 

عنوان دوره کد دوره مدت زمان تاریخ شروع دوره شیوه برگزاری گروه مجری
بیلان آب های زیرزمینی در آبرفت - در کارست 1158 18 99/10/24  ویدئو کنفرانس آب و محیط زیست
برون سپاری در صنعت آب و برق 8613 24 99/10/24 ویدئو کنفرانس مدیریت
اصول و مبانی پدافند غیرعامل در طرح های آبی 1583 18 99/10/18  ویدئو کنفرانس آب و محیط زیست
برنامه ریزی و مدیریت رودخانه 1134 30 99/10/10 ویدئو کنفرانس آب و محیط زیست
شناخت دانش و پیشرفت های روز دنیا TGCM- 1020 4 99/10/4 ویدئو کنفرانس مدیریت
حقوق و تعیین حریم منابع آب 1528 30 99/9/26  ویدئو کنفرانس آب و محیط زیست
مدیریت سیستم های منابع آب 1440 48 99/9/19  ویدئو کنفرانس آب و محیط زیست
ایمنی در برق  1122 30 99/9/19  ویدئو کنفرانس برق

آشنایی با مفاهیم پایه سیستم قدرت برای کارشناسان اداری و مالی

(ویژه صنعت برق)

3018   12  99/9/17  ویدئو کنفرانس  برق 
نقش حجاب در حفظ حریم خانواده  tgcm-1097 4 99/9/16 آنلاین - آفلاین مدیریت
آشنایی با قراردادها و مقررات پیمانکاران  8582 18 99/9/15 آنلاین - آفلاین مدیریت
قانون کار و تامین اجتماعی 8401 12 99/9/12 ویدئو کنفرانس مدیریت
مدیریت تدارکات 8418 30 99/9/12  ویدئو کنفرانس مدیریت
مدیریت هزینه نگهداری و تعمیرات 2808 18 99/9/9 آنلاین - آفلاین آب و محیط زیست
روش های تامین برق و تست مشترکین اولیه اقتضایی 12 99/9/8 آنلاین - آفلاین برق
قانون منع مداخله کارکنان دولت درمعاملات دولتی 8405 4 99/9/06  ویدئو کنفرانس مدیریت
ایمنی در برق گروه وال 1122 30 99/9/05  ویدئو کنفرانس برق
فرسایش و رسوب 1559 30 99/9/05  ویدئو کنفرانس آب و محیط زیست
مسائل خاص در هیدروژئولوژی 1545 30 99/9/05 ویدئو کنفرانس آب و محیط زیست
آمار تحلیلی  3369 30 99/9/3 آنلاین - آفلاین مدیریت
 اصول و ضوابط مشارکت بخش خصوصی - عمومی 2053 30 99/9/3 آنلاین - آفلاین آب و محیط زیست
حقوق تطبیقی آب  1237 18 99/9/2 آنلاین - آفلاین آب و محیط زیست
کاربرد آمار در امور اداری 8413 32 99/8/28 آنلاین - آفلاین مدیریت
آشنایی با انواع حریم ها در شبکه های توزیع 3520 18 99/08/27 آنلاین - آفلاین برق
تجزیه و تحلیل صورت های مالی  8366 16 99/8/26 آنلاین - آفلاین مدیریت
تکریم ارباب رجوع 2361 6 99/8/26 آنلاین - آفلاین مدیریت
مدیریت تعارض منافع TGCM1104 6 99/8/24 آموزش از راه دور کامپیوتر و کنترل
 تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش های اداری  1961  30  99/8/21  ویدئو کنفرانس  مدیریت
اصول بازار سرمایه 8007 30 99/8/21 ویدئو کنفرانس مدیریت
اصول ایمنی در انبارها  8528  12  99/8/20 ویدئو کنفرانس   مدیریت
راهنمای کاربرد ردیاب ها در بررسی نشت و فرار آب از مخزن و تکیه گاه های سد 1217 12 99/8/20 ویدئو کنفرانس آب و محیط زیست
مدل تعالی سازمانی (EFQM) 8728 18 99/8/17 ویدئو کنفرانس مدیریت
 مدل آلودگی آب زیر زمینی و گسترش آن 1518 18 99/8/6 ویدئو کنفرانس آب و محیط زیست
مربی گری و منتورینگ 9143 18 99/8/6 آنلاین - آفلاین  مدیریت
اصول ایمنی در انبارها  8528 12 99/8/5 ویدئو کنفرانس مدیریت
 اصول عیب یابی، تعمیر و نگهداری ترانسفورماتورهای توزیع 3522 30 99/7/30 ویدئو کنفرانس برق
راهنمای طبقه بندی کیفیت آب خام، پسابها، آبهای برگشتی برای مصارف صنعتی و تفرجی 1118 12 99/7/30 ویدئو کنفرانس آب و محیط زیست
مبانی برق (ویژه تکنسینی) در بخش انتقال  3393 30 99/7/30 حضوری برق 
آشنائی با آئین نامه ها و قوانین صنعت برق گروه دوم 3761 6 99/7/30 ویدئو کنفرانس مدیریت و برق
کاربرد مدل ریاضی (HECRAS) در مهندسی آب و فاضلاب  1650 30 99/7/29 ویدئو کنفرانس آب و محیط زیست
آشنائی با آئین نامه های تکمیلی و تعرفه های برق گروه چهارم 8919 6 99/7/28 ویدئو کنفرانس مدیریت و برق
آشنائی با آئین نامه ها و قوانین صنعت برق گروه اول 3761 6 99/7/23 ویدئو کنفرانس مدیریت و برق
آشنائی با آئین نامه های تکمیلی و تعرفه های برق گروه سوم 8919 6 99/7/21  ویدئو کنفرانس مدیریت و برق
اصول و مبانی برنامه ریزی منابع انسانی  8350 24 99/7/19 آنلاین - آفلاین مدیریت
مدیریت عملیات حسابداری انبار 8421 12 99/7/19 ویدئو کنفرانس مدیریت
 آشنائی با آئین نامه های تکمیلی و تعرفه های برق گروه دوم 8919 6 99/7/14 ویدئو کنفرانس مدیریت
قوانین و مقررات مالی 8409 8 99/7/14 آنلاین - آفلاین مدیریت
گزارش نویسی فنی

1393

18 99/7/8 ویدئو کنفرانس آب و محیط زیست
 آشنائی با آئین نامه های تکمیلی و تعرفه های برق گروه اول 8919 6 99/7/7 ویدئو کنفرانس مدیریت
مدیریت بهره وری 8741 12 99/7/2 آفلاین - آنلاین مدیریت
اصول مدیریت و سرپرستی
(ویژه مدیران زن و مدیران جوان در سطح عملیاتی و پایه)
9256 8 99/7/1 آفلاین - آنلاین مدیریت
توجیهی بدو استخدام TIM-3001-3007 70 99/6/18 آموزش از راه دور کامپیوتر و کنترل
هیدرولوژی مناطق خاص 1550 48 99/6/18  ویدئو کنفرانس آب و محیط زیست
روانشناسی خانواده  TGCM-1101  12 99/6/18   ویدئو کنفرانس معارف 
مدیریت تجهیزات آزمایشگاه بر اساس استاندارد 17025     99/6/10   آب و محیط زیست
اصول بهداشت ساختمانی 8533   99/6/10   آب و محیط زیست
ابزارهای توسعه و توانمند سازی منابع انسانی 8506 24 99/6/5 آموزش از راه دور گروه کامپیوتر و کنترل
پدافند اقتصادی ( دفاع اقتصادی) 8936 8 99/6/5 ویدئو کنفرانس مدیریت
آئین دادرسی مدنی 8034 12 99/6/4 آموزش از راه دور گروه کامپیوتر و کنترل
پیشگیر و کنترل عوامل خطر ساز بیماریهای قلبی و عروقی TGCM-1055 16 99/6/3 آموزش از راه دور گروه کامپیوتر و کنترل
روانشناسی خانواده TGCM-1101 12 99/6/3 ویدئو کنفرانس معارف
آشنائی با مفاهیم پایه سیستم قدرت برای کارشناسان اداری - مالی  3018 12 99/6/1 ویدئو کنفرانس برق
مدیریت مهندسان مشاور 2663 12 99/6/1 آفلاین - آنلاین آب و محیط زیست
سازمانهای یادگیرنده و یادگیری سازمانی   8682 14  99/6/1   آفلاین - آنلاین مدیریت 
 آشنایی با طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع
(ویژه مشاغل خدمات مشترکین)
8435  12  99/6/1  آفلاین - آنلاین  مدیریت 
بالا