قوانین و مقررات

 

عنوان  نوع فایل
اندازه فایل
(کیلوبایت)
دریافت فایل
دستور العمل نحوه احتساب و تطبیق آموزش های کارمندان دولت و نحوه بررسی، تایید و صدور گواهینامه نوع دوم  PDF 566 download 
نظام آموزش کارمندان دستگاههای اجرائی   PDF 1200 download 
 قانون مدیریت خدمات کشوری  PDF 380 download 
 نظام نامه آموزشهای شغلی- سازمانی کارکنان صنعت آب و برق  PDF 5592 download 
 شیوه نامه تایید صلاحیت مدرسان دوره های شغلی- سازمانی  PDF 526 download 

            

 

بالا