امروز : شنبه, ۲۶ خرداد ۱۴۰۳
-->
نویسنده :  

 

فهرست دوره های قطعیت یافته آموزشهای الکترونیکی - مجری واحد آموزش از  راه دور 

درصورتی که شما از همکاران وزارت نیرو می باشید و متقاضی حضور در این دوره ها هستید از طریق آموزش شرکت خود اقدام فرمائید. در غیر این صورت متقاضیان آزاد می توانند از طریق فرم درخواست دوره اقدام نمایند.

 

عنوان دوره کد دوره مدت زمان تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره شیوه آموزش وضعیت اجرا
 مدیریت امنیت اطلاعات 7089  20   4 اردیبهشت  20 اردیبهشت  آموزش از راه دور اجرا شد
شبکه + security 7037 48 16 خرداد 20 مرداد آنلاین - آفلاین در حال اجرا
مدیریت امنیت اطلاعات 7089  20  17 خرداد 31 خرداد حضوری اجرا شد
مدلسازی فرایندها با استفاده از BPMN در نرم افزارهای Visio و Visual Paradigm  5020 30 26 خرداد 8 تیر حضوری در حال اجرا
زبان برنامه نویسی PHP مقدماتی گروه اول   7022  34  14 تیر 11 مرداد   حضوری قطعیت یافته 
زبان برنامه نویسی PHP مقدماتی گروه دوم  7022  34  15 تیر 12 مرداد  حضوری  قطعیت یافته
آشنایی با کنترل پروژه 3547 24 15 شهریور 23 شهریور حضوری   قطعیت یافته
CEH (Certified Ethical Hacker) 7146 40 15 شهریور 29 شهریور حضوری    قطعیت یافته
اکسل گروه اول اقتضایی 12 30 مهر 1 آبان حضوری قطعیت یافته
اکسل گروه دوم اقتضایی 12 21 آبان 22 آبان حضوری قطعیت یافته
شبکه + network 7036 48 2 آذر 14 دی حضوری قطعیت یافته
اکسل گروه سوم اقتضایی 12 5 آذر 6 آذر حضوری قطعیت یافته
شبکه + security 7037 48 5 آذر 16 آذر حضوری قطعیت یافته
اکسل گروه چهارم اقتضایی 12 12 13 حضوری قطعیت یافته
اکسل گروه پنجم اقتضایی 12 21 22 حضوری قطعیت یافته
معماری فناوری اطلاعات سازمانی گروه اول 7086 20 13 دی 20 دی حضوری قطعیت یافته
آشنایی با سامانه Webgeonet گروه اول اقتضایی 8 24 دی 24 دی حضوری قطعیت یافته
آشنایی با سامانه Webgeonet گروه دوم اقتضایی 8 25 دی 25 دی حضوری قطعیت یافته
آشنایی با سامانه Webgeonet گروه سوم اقتضایی 8 26 دی 26 دی حضوری قطعیت یافته
آشنایی با سامانه Webgeonet گروه چهارم اقتضایی 8 27 دی 27 دی حضوری قطعیت یافته
Webgeonet پیشرفته اقتضایی 8 28 دی 28 دی حضوری قطعیت یافته
معماری فناوری اطلاعات سازمانی گروه دوم 7086 20 4 بهمن 11 بهمن حضوری قطعیت یافته
اکسل پیشرفته اقتضایی 24 5 بهمن 19 بهمن حضوری قطعیت یافته
مدیریت امنیت اطلاعات 7089 20 8 بهمن 26 بهمن حضوری قطعیت یافته
استاندارد مدیریت امنیت اطلاعات ISO 27001 7063 24 6 اسفند 24 اسفند حضوری قطعیت یافته

 

 

3313 بازدیدها
مدیر سایت
بالا