-->
نویسنده :  

 

فهرست دوره های قطعیت یافته آموزشهای الکترونیکی - مجری واحد آموزش از  راه دور 

درصورتی که شما از همکاران وزارت نیرو می باشید و متقاضی حضور در این دوره ها هستید از طریق آموزش شرکت خود اقدام فرمائید. در غیر این صورت متقاضیان آزاد می توانند از طریق فرم درخواست دوره اقدام نمایند.

 


 فراخوان آشنائی با آموزشهای الکترونیکی 


عنوان دوره کد دوره مدت زمان تاریخ برگزاری شیوه آموزش وضعیت اجرا
آئین نگارش و مکاتبات اداری 8340 12 1400/01/25 الی 1400/02/07 آموزش از راه دور اجرا شده
ابزارهای توسعه و توانمند سازی منابع انسانی 8506 24 1400/01/25 الی 1400/02/15 آموزش از راه دور اجرا شده
ترنم وحی (8)
با موضوع تفسیر سوره قدر و تکاثر
- 12 1400/02/04 الی 1400/02/24 آموزش از راه دور اجرا شده
اخلاق فردی ، اجتماعی و اداری TGCM-1035  20  1400/02/06 الی 1400/02/21 آموزش از راه دور اجرا شده
آداب و اسرار نماز TGCM-1039 28 1400/02/06 الی 1400/02/22 آموزش از راه دور اجرا شده
منشور حقوق شهروندی TGCM-1077 6 1400/02/28 الی 1400/03/05 آموزش از راه دور قطعیت یافته
منشور حقوق شهروندی در نظام اداری TGCM-1078 8 1400/02/28 الی 1400/03/08 آموزش از راه دور قطعیت یافته

 

 

754 بازدیدها
مدیر سایت
بالا