-->
نویسنده :  

 

فهرست دوره های قطعیت یافته آموزشهای الکترونیکی - مجری واحد آموزش از راه دور 

درصورتی که شما از همکاران وزارت نیرو می باشید و متقاضی حضور در این دوره ها هستید از طریق آموزش شرکت خود اقدام فرمائید. در غیر این صورت متقاضیان آزاد می توانند از طریق فرم درخواست دوره اقدام نمایند.

 

عنوان دوره کد دوره مدت زمان تاریخ برگزاری دوره شیوه برگزاری گروه مجری
آئین نگارش و مکاتبات اداری 8340 12 1400/01/25 الی 1400/02/07 آموزش از راه دور کامپیوتر
ابزارهای توسعه و توانمند سازی منابع انسانی 8506 24 1400/01/25 الی 1400/02/15 آموزش از راه دور کامپیوتر
ترنم وحی (8)
با موضوع تفسیر سوره قدر و تکاثر
- 12 1400/02/04 الی 1400/02/24 آموزش از راه دور کامپیوتر
649 بازدیدها
مدیر سایت
بالا