امروز : جمعه, ۳۰ مهر ۱۴۰۰

گروه آموزشی برق و انرژی

نویسنده :  

فهرست دوره های آموزشی گروه برق و انرژی

 درصورتی که شما از همکاران وزارت نیرو می باشید و متقاضی حضور در این دوره ها هستید از طریق آموزش شرکت خود اقدام فرمائید. در غیر این صورت متقاضیان آزاد می توانند از طریق فرم درخواست دوره اقدام نمایند.

 


 

 


 

عنوان دوره کد دوره مدت زمان تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره شیوه برگزاری وضعیت اجرا
متعادل سازی بار در شبکه های توزیع 3598 24 21 فروردین 31 فروردین آنلاین - آفلاین اجرا شده
آشنائی با رله ها و حفاظت در بخش انتقال 3344 30 12 تیرماه 15 تیرماه ویدئو کنفرانس اجرا شده
تجهیزات پست- گروه 1 3400 36 27 تیرماه 6 مرداد آنلاین - آفلاین اجرا شده 
تجهیزات پست - گروه 2 3400 36 3 مرداد ماه 13 مرداد ماه آنلاین - آفلاین اجرا شده
تجهیزات پست
ویژه مدیریت بهره برداری تولید برق فارس
3400 36 9 مرداد  17 مرداد حضوری اجرا شده
تجهیزات پست - گروه 3 3400 36 10 مرداد 20 مرداد آنلاین - آفلاین اجرا شده
کابلهای فشار قوی 3450 30 10 مرداد 13 مرداد حضوری قطعیت یافته
تجهیرات پست - گروه 4 3400 36 17 مرداد 31 مرداد آنلاین - آفلاین اجرا شده
سیستم زمین 3426 30 18 مرداد 21 مرداد حضوری اجرا شده
سیستم زمین   6 23 مرداد 23 مرداد ویدئو کنفرانس اجرا شده
تستهای الکتریکی و مکانیکی خطوط 3408 30 3 شهریور 10 شهریور آنلاین - آفلاین اجرا شد
نگهداری و عیب یابی ماشینهای AC/DC 2720 18 7 شهریور 27 شهریور آنلاین - آفلاین اجرا شد
کنترل فرکانس 3457 30 15 شهریور 29 شهریور آنلاین - آفلاین اجرا شد
آشنائی با استانداردهای شبکه های توزیع 3516 30 16 شهریور 1 مهر آنلاین - آفلاین اجرا شد
بررسی قابلیت اطمینان در شبکه های توزیع 3574 18 27 شهریور 10 مهر آنلاین - آفلاین اجرا شد
اصول ایمنی در برق و بهداشت محیط کار 3378 18 27 شهریور 29 شهریور حضوری قطعیت یافته
اصول بازرسی و نظارت 3379 34 3 مهر 21 مهر آنلاین - آفلاین قطعیت یافته
مبانی برق ( ویژه تکنسینی) در بخش انتقال 3393 30 24 مهر 27 مهر حضوری قطعیت یافته

 

بالا