امروز : شنبه, ۰۲ مرداد ۱۴۰۰
-->

گروه مدیریت و علوم پایه

نویسنده :  

فهرست دوره های قطعیت یافته گروه مدیریت

 

 درصورتی که شما از همکاران وزارت نیرو می باشید و متقاضی حضور در این دوره ها هستید از طریق آموزش شرکت خود اقدام فرمائید. در غیر این صورت متقاضیان آزاد می توانند از طریق فرم درخواست دوره اقدام نمایند.


فراخوان برگزاری بسته دوره های آموزشی :

فراخوان برگزاری دوره های فرهنگی : 

 فراخوان برگزاری دوره روخوانی و روانخوانی قرآن کریم ویژه فرزندان همکاران


 

عنوان دوره کد دوره مدت زمان تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره شیوه برگزاری وضعیت اجرا
اقتصاد در در HSE - 12 12 اردیبهشت 29 اردیبهشت آنلاین - آفلاین اجرا شد
مهارتهای برقراری ارتباط موثر 8778 18 5 اردیبهشت 19 اردیبهشت آنلاین- آفلاین اجرا شد
تکنیکها و فنون بهبود سیستمها و روشها 9043 12 19 اردیبهشت 31 اردیبهشت آنلاین - آفلاین اجرا شد
مبانی مدیریت اسناد 8416 24 20 اردیبهشت یک خرداد آنلاین - آفلاین اجرا شد
آشنائی با اصول انبار داری و مدیریت انبارها 8575 18 27 اردیبهشت 9 خرداد آنلاین - آفلاین اجرا شد
قوانین جدید چک و تحولات قانونی آن - 12 3 خرداد 13 خرداد آنلاین - آفلاین اجرا شد
ارتقاء سلامت روان و مدیریت استرس 9162 6 4 خرداد   13 خرداد آنلاین - آفلاین اجرا شد
پیشگیری و کنترل عوامل خطر ساز بیماریهای قلبی و عروقی 1055-TGCM 16 18 خرداد  26 خرداد ویدئو کنفرانس اجرا شد
استانداردهای حسابداری 8522 12 23 خرداد 25 خرداد آنلاین - آفلاین اجرا شد 
نظام پیشنهادات (مدیریت مشارکتی) - گروه اول 8787 12 27 خرداد  3 تیر ویدئو کنفرانس اجرا شد
نقش حجاب در حفظ حریم خانواده TGCM-1096 4 30 خرداد 2 تیر آنلاین - آفلاین اجرا شد
تکریم ارباب رجوع 8633 6 3 تیر 3 تیر ویدئو کنفرانس اجرا شد
تکریم ارباب رجوع 8633 6 10 تیر 10 تیر ویدئو کنفرانس قطعیت یافته 
مذاکره حرفه ای ویژه مدیران حوزه ستادی وزارت نیرو 9171 6 3 تیر 3 تیر ویدئو کنفرانس اجرا شد
حقوق کیفری آب 1236 18 6 تیر 14 تیر آنلاین - آفلاین اجرا شد
آشنائی با قوانین و مقررات حاکم بر شهرداریها و کمیسیونهای حوزه شهری 8011 12 10 تیر 17 تیر ویدئو کنفرانس در حال اجرا
برون سپاری در صنعت آب و برق 8613 24 14 تیر 22 تیر آنلاین - آفلاین قطعیت یافته
مدیریت مصرف برق - 6 15 تیر 15 تیر آنلاین - آفلاین قطعیت یافته
قراردادهای خدمات درمانی 8193 4 16تیر 22 تیر آنلاین - آفلاین قطعیت یافته
نظام پیشنهادات (مدیریت مشارکتی) - گروه دوم 8787 12 17 تیر 24 تیر ویدئو کنفرانس قطعیت یافته
مهارتهای برقراری ارتباط موثر 8778 18 20 تیر 26 تیر آنلاین - آفلاین قطعیت یافته
ضوابط و اصول حاکم بر قراردادها 8699 26 22 تیر 31 تیر آنلاین - آفلاین قطعیت یافته
قوانین و مقررات اداری استخدامی 8408 12 27 تیر 3 مرداد آنلاین - آفلاین قطعیت یافته
کاهش ضایعات در انبار 8716 18 2 مرداد 15 مرداد آنلاین - آفلاین قطعیت یافته
تکنیکهای حل مساله و مدیریت مشارکتی 9159 6 3 مرداد 10 مرداد آنلاین - آفلاین قطعیت یافته
مدیریت بر مبنای هدف ( برنامه آموزشی ویژه مدیران زن و جوان در سطح عملیاتی و پایه) 9259 4 4 مرداد 12 مرداد آنلاین - آفلاین قطعیت یافته

اصول ممیزی فرایندها بر اساس استانداردهای مدیریت کیفیت

8541 18 9 مرداد 19 مرداد آنلاین - آفلاین قطعیت یافته
سازمانهای یادگیرنده و یادگیری سازمانی 8682 14 10 مرداد 22 مرداد آنلاین - آفلاین قطعیت یافته
حسابداری دولتی اعتبارت هزینه 8375 12 12 مرداد 22 مرداد آنلاین - آفلاین قطعیت یافته
قراردادهای اداری 1262 30 14 مرداد 4 شهریور ویدئو کنفرانس قطعیت یافته
حسابرسی 1 8380 24 14 مرداد 11 شهریور ویدئو کنفرانس قطعیت یافته
معرفت و بصیرت حسینی TGCM-1054 8 19 مرداد 28 مرداد آنلاین - آفلاین قطعیت یافته
مستند سازی تجربیات 8771 16 11 شهریور 25 شهریور ویدئو کنفرانس قطعیت یافته
سیستمها و روشهای کاربردی خرید و تدارکات 8687 24 11 شهریور 18 شهریور ویدئو کنفرانس قطعیت یافته
نظام پیشنهادات (مدیریت مشارکتی) - گروه سوم 8787 12 22 مهر 28 مهر ویدئو کنفرانس قطعیت یافته
آشنائی با حقوق و تکالیف کارکنان و مققرات انضباطی (فصل دوازدهم و پانزدهم) 8324 4 29 مهر 29 مهر ویدئو کنفرانس قطعیت یافته
حسابرسی 2 8378 24 5 آبان 20 آبان ویدئو کنفرانس قطعیت یافته
تجزیه و تحلیل صورتهای مالی 8366 16 4 آذر 11 آذر ویدئو کنفرانس قطعیت یافته
بالا