امروز : جمعه, ۳۰ مهر ۱۴۰۰
-->

گروه مدیریت و علوم پایه

نویسنده :  

فهرست دوره های قطعیت یافته گروه مدیریت

 

 درصورتی که شما از همکاران وزارت نیرو می باشید و متقاضی حضور در این دوره ها هستید از طریق آموزش شرکت خود اقدام فرمائید. در غیر این صورت متقاضیان آزاد می توانند از طریق فرم درخواست دوره اقدام نمایند.


فراخوان برگزاری بسته دوره های آموزشی :

فراخوان برگزاری دوره های فرهنگی : 

 فراخوان برگزاری دوره روخوانی و روانخوانی قرآن کریم ویژه فرزندان همکاران


 

عنوان دوره کد دوره مدت زمان تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره شیوه برگزاری وضعیت اجرا
اقتصاد در در HSE - 12 12 اردیبهشت 29 اردیبهشت آنلاین - آفلاین اجرا شد
مهارتهای برقراری ارتباط موثر 8778 18 5 اردیبهشت 19 اردیبهشت آنلاین- آفلاین اجرا شد
تکنیکها و فنون بهبود سیستمها و روشها 9043 12 19 اردیبهشت 31 اردیبهشت آنلاین - آفلاین اجرا شد
مبانی مدیریت اسناد 8416 24 20 اردیبهشت یک خرداد آنلاین - آفلاین اجرا شد
آشنائی با اصول انبار داری و مدیریت انبارها 8575 18 27 اردیبهشت 9 خرداد آنلاین - آفلاین اجرا شد
قوانین جدید چک و تحولات قانونی آن - 12 3 خرداد 13 خرداد آنلاین - آفلاین اجرا شد
ارتقاء سلامت روان و مدیریت استرس 9162 6 4 خرداد   13 خرداد آنلاین - آفلاین اجرا شد
پیشگیری و کنترل عوامل خطر ساز بیماریهای قلبی و عروقی 1055-TGCM 16 18 خرداد  26 خرداد ویدئو کنفرانس اجرا شد
استانداردهای حسابداری 8522 12 23 خرداد 25 خرداد آنلاین - آفلاین اجرا شد 
نظام پیشنهادات (مدیریت مشارکتی) - گروه اول 8787 12 27 خرداد  3 تیر ویدئو کنفرانس اجرا شد
نقش حجاب در حفظ حریم خانواده TGCM-1096 4 30 خرداد 2 تیر آنلاین - آفلاین اجرا شد
تکریم ارباب رجوع 8633 6 3 تیر 3 تیر ویدئو کنفرانس اجرا شد
تکریم ارباب رجوع 8633 6 10 تیر 10 تیر ویدئو کنفرانس اجرا شد
مذاکره حرفه ای ویژه مدیران حوزه ستادی وزارت نیرو 9171 6 3 تیر 3 تیر ویدئو کنفرانس اجرا شد
حقوق کیفری آب 1236 18 6 تیر 14 تیر آنلاین - آفلاین اجرا شد
آشنائی با قوانین و مقررات حاکم بر شهرداریها و کمیسیونهای حوزه شهری 8011 12 10 تیر 17 تیر ویدئو کنفرانس اجرا شد
برون سپاری در صنعت آب و برق 8613 24 14 تیر 22 تیر آنلاین - آفلاین اجرا شد
مدیریت مصرف برق - 6 15 تیر 15 تیر آنلاین - آفلاین اجرا شد
قراردادهای خدمات درمانی 8193 4 16تیر 22 تیر آنلاین - آفلاین اجرا شد
نظام پیشنهادات (مدیریت مشارکتی) - گروه دوم 8787 12 17 تیر 24 تیر ویدئو کنفرانس  اجرا شد
مهارتهای برقراری ارتباط موثر 8778 18 20 تیر 26 تیر آنلاین - آفلاین اجرا شد
ضوابط و اصول حاکم بر قراردادها 8699 26 22 تیر 31 تیر آنلاین - آفلاین اجرا شد
قوانین و مقررات اداری استخدامی 8408 12 27 تیر 3 مرداد آنلاین - آفلاین اجرا شد
کاهش ضایعات در انبار 8716 18 2 مرداد 15 مرداد آنلاین - آفلاین اجرا شد
تکنیکهای حل مساله و مدیریت مشارکتی 9159 6 3 مرداد 10 مرداد آنلاین - آفلاین اجرا شد
مدیریت بر مبنای هدف ( برنامه آموزشی ویژه مدیران زن و جوان در سطح عملیاتی و پایه) 9259 4 4 مرداد 12 مرداد آنلاین - آفلاین اجرا شد

اصول ممیزی فرایندها بر اساس استانداردهای مدیریت کیفیت

8541 18 9 مرداد 19 مرداد آنلاین - آفلاین قطعیت یافته
سازمانهای یادگیرنده و یادگیری سازمانی 8682 14 10 مرداد 22 مرداد آنلاین - آفلاین اجرا شد
حسابداری دولتی اعتبارت هزینه 8375 12 12 مرداد 22 مرداد آنلاین - آفلاین اجرا شد
آئین نگارش و مکاتبات اداری 8340 12 12 مرداد 22 مرداد آنلاین - آفلاین اجرا شد
قراردادهای اداری 1262 30 14 مرداد 4 شهریور ویدئو کنفرانس اجرا شد
حسابرسی 1 8380 24 14 مرداد 11 شهریور ویدئو کنفرانس اجرا شد
معرفت و بصیرت حسینی TGCM-1054 8 19 مرداد 28 مرداد آنلاین - آفلاین قطعیت یافته
گزارش نویسی در امور اداری 8415 12 19 مرداد 30 مرداد آنلاین - آفلاین اجرا شد
روابط سالم زوجین TGCM-1102 8 23 مرداد 2 شهریور آنلاین - آفلاین اجرا شد
آئین نگارش و مکاتبات اداری 8340 12 25 مرداد 5 شهریور آنلاین - آفلاین اجرا شد
شاخصها و نسبتهای مالی  8690 12 1 شهریور 8 شهریور آنلاین - آفلاین اجرا شد
ضوابط و اصول حاکم بر قراردادها 8699 26 6 شهریور 12 شهریور آنلاین - آفلاین اجرا شد
حسابداری دولتی اعتبارت هزینه 8375 12 8 شهریور 18 شهریور آنلاین - آفلاین اجرا شد
قانون مالیات بر ارزش افزوده 8403 16 8 شهریور 15 شهریور آنلاین - آفلاین اجرا شد 
مستند سازی تجربیات 8771 16 11 شهریور 25 شهریور ویدئو کنفرانس اجرا شد
سیستمها و روشهای کاربردی خرید و تدارکات 8687 24 11 شهریور 18 شهریور ویدئو کنفرانس اجرا شد
آشنائی با تعدیل و امور پیمانکاری 3662 24 14 شهریور 22 شهریور آنلاین - آفلاین اجرا شد
تکنیکهای حل مساله و نحوه شناسائی موضوع ، تجزیه ، تحلیل ، جمع بندی و ارائه راهکار   18 21 شهریور 28 شهریور انلاین- آفلاین اجرا شد
تربیت فرزند TGCm-1098 6 23 شهریور 30 شهریور آنلاین - آفلاین اجرا شد
کاهش ضایعات در انبار 8716 18 27 شهریور 4 مهر آنلاین - آفلاین اجرا شد
استانداردهای حسابداری 8522 12 24 شهریور 31 شهریور آنلاین اجرا شد
آشنائی با قوانین و مقرات ارتقاء سلامت اداری TGCM-1074 8 27 شهریور 6 مهر آنلاین - آفلاین اجرا شد
مستند سازی تجربیات 8771 16 27 شهریور 12 مهر آنلاین - آفلاین اجرا شد
مدیریت سبز TGCM-1090 8 30 شهریور 10 مهر آنلاین - آفلاین اجرا شد
حسابرسی 1 8380 24 3 مهر 17 مهر آنلاین - آفلاین اجرا شد
آشنائی با علوم و معارف دفاع مقدس TGCM-1059 12 3 مهر 18 مهر آنلاین - آفلاین اجرا شد
ارزیابی عملکرد سازمان 8514 12 4 مهر 17 مهر آنلاین - آفلاین اجرا شد
تعدیل و امور پیمانکاری 30 8627 6 مهر 14 مهر آنلاین - آفلاین قطعیت یافته
اصول برنامه ریزی مواد MRP 8531 24 6 مهر 18 مهر آنلاین - آفلاین قطعیت یافته
مقاله نویسی   8 6 مهر 20 مهر آنلاین - آفلاین قطعیت یافته
آشنائی با علوم و معارف دفاع مقدس TGCM-1059 12 7 مهر 18 مهر آنلاین - آفلاین قطعیت یافته
معرفت و بصیرت حسینی TGCM-1054 8 10 مهر 16 مهر آنلاین - آفلاین قطعیت یافته
آشنائی با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور 9013 4 10 مهر  17 مهر  آنلاین - آفلاین  قطعیت یافته
پولشوئی - گروه اول 8091 8 10 مهر 21 مهر آنلاین - آفلاین قطعیت یافته
کلیات اطفاء حریق و راههای پیشگیری TGCM-1027 6 11 مهر 11 مهر حضوری قطعیت یافته
کلیات اطفاء حریق و راههای پیشگیری TGCM-1027 6 12 مهر 12 مهر حضوری قطعیت یافته
امر به معروف و نهی از منکر TGCM-1006 6 17 مهر 25 مهر آنلاین - آفلاین قطعیت یافته
میز خدمت و ارباب رجوع TGCM-1092 8 18 مهر 26 مهر آفلاین - آنلاین قطعیت یافته
ارتباطات تصویری در روابط عمومی 8044 34 18 مهر 26 مهر آفلاین - آنلاین قطعیت یافته
پولشوئی - گروه دوم 8091 8 18 مهر 28 مهر آنلاین - آفلاین قطعیت یافته
آشنائی با سیستم مدیریت کیفیت 2015 - 18 18 مهر 29 مهر آنلاین - آفلاین قطعیت یافته
آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس  TGCM-1059 12 20 مهر 27 مهر آنلاین - آفلاین  قطعیت یافته
اصول و آداب تشریفات 8060 24 20 مهر 29 مهر آنلاین -آفلاین قطعیت یافته
نظام پیشنهادات (مدیریت مشارکتی) - گروه سوم 8787 12 22 مهر 28 مهر ویدئو کنفرانس قطعیت یافته
اصول ممیزی فرایندها بر اساس استانداردهای مدیریت کیفیت 8541 18 25 مهر 6 آبان آنلاین - آفلاین قطعیت یافته
آشنائی با آئین نامه های تکمیلی و تعرفه های برق 3509 18 27 مهر 19 آبان آنلاین - آفلاین قطعیت یافته
آشنائی با حقوق و تکالیف کارکنان و مقررات انضباطی (فصل دوازدهم و پانزدهم) 8324 4 29 مهر 29 مهر ویدئو کنفرانس قطعیت یافته
خبر نویسی در روابط عمومی 8135 34 3 آبان 10 آبان  آفلاین - آنلاین قطعیت یافته
آشنایی با قوانین و مقررات ارتقاء سلامت اداری  TGCM-1074 8 3 آبان 10 آبان آفلاین - آنلاین قطعیت یافته
قانون مالیات بر ارزش افزوده 8403 16 3 آبان 10 آبان آفلاین - آنلاین قطعیت یافته
ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد TGCM-1004 6 3 آبان 12 آبان آنلاین - آفلاین قطعیت یافته
حسابرسی 2 8378 24 5 آبان 20 آبان ویدئو کنفرانس قطعیت یافته
درآمدها و انواع آن 8384 16 8 آبان 17 آبان آنلاین - آفلاین قطعیت یافته
آشنایی با مبانی و اصول اصلاح الگوی مصرف TGCM-1041 12 آبان 19 آبان آنلاین - آفلاین قطعیت یافته
مدیریت تعارض منافع TGCM-1104 6 16 آبان 26 آبان آنلاین - آفلاین قطعیت یافته
تجزیه و تحلیل صورتهای مالی 8366 16 4 آذر 11 آذر ویدئو کنفرانس قطعیت یافته
بالا