امروز : شنبه, ۱۹ آذر ۱۴۰۱
-->

گروه مدیریت و علوم پایه

نویسنده :  

فهرست دوره های قطعیت یافته گروه مدیریت

 

 درصورتی که شما از همکاران وزارت نیرو می باشید و متقاضی حضور در این دوره ها هستید از طریق آموزش شرکت خود اقدام فرمائید. در غیر این صورت متقاضیان آزاد می توانند از طریق فرم درخواست دوره اقدام نمایند.

عنوان دوره کد دوره مدت زمان تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره شیوه برگزاری وضعیت اجرا
تفسیر آیات برگزیده قرآن کریم TGCM - 1033 28 27 فروردین 18 اردیبهشت آنلاین - آفلاین اجرا شد
فرایند و فنون تصمیم گیری 9075 9 28 فروردین 2 اردیبهشت حضوری اجرا شد
سلامت روان و مدیریت استرس 9162 6 29 فروردین 29 فروردین حضوری اجرا شد
تربیت اسلامی با تکیه بر قرآن و احادیث TGCM - 1070 8 5 اردیبهشت 10 اردیبهشت آنلاین - آفلاین اجرا شد
امر به معروف و نهی از منکر TGCM - 1006 6 10 اردیبهشت 17 اردیبهشت آنلاین - آفلاین اجرا شد
آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به بازنشستگی و وظیفه 8331 12 25 اردیبهشت 1 خرداد حضوری اجرا شد
کلیات اطفاء حریق و راه های پیشگیری TGCM-1027 6 18 اردیبهشت 18 اردیبهشت حضوری اجرا شد

امور رفاهی کارکنان 

(فوانین، مقررات و دستورالعمل ها)

8354 12 20 اردیبهشت 27 اردیبهشت حضوری اجرا شد
پولشویی گروه اول 8091 8 2 خرداد 2 خرداد حضوری اجرا شد
تجزیه و تحلیل صورت های مالی 8366 16 2 خرداد 11 خرداد آنلاین - آفلاین اجرا شد
آشنایی با سیستم مدیریت کیفیت ویرایش 2015 گروه اول اقتضایی 6 7 خرداد 7 خرداد حضوری اجرا شد
آشنایی با سیستم مدیریت کیفیت ویرایش 2015 گروه دوم اقتضایی 6 8 خرداد 8 خرداد حضوری اجرا شد
دانشگرایی سازمانی 8101 18 8 خرداد 18 خرداد آنلاین - آفلاین اجرا شد
آشنایی با ده برنامه تحول اداری و شاخص های مرتبط با آن TGCM - 1044 8 8 خرداد 18 خرداد آنلاین - آفلاین اجرا شد
پولشویی گروه دوم 8091 8 9 خرداد 9 خرداد حضوری اجرا شد
فنون مذاکره و فن دفاع (گروه اول) 8170 8 9 خرداد 9 خرداد حضوری اجرا شد
فنون مذاکره و فن دفاع (گروه دوم) 8170 8 10 خرداد 10 خرداد حضوری اجرا شد
فنون مذاکره و فن دفاع (گروه سوم) 8170 8 11 خرداد 11 خرداد حضوری اجرا شد
امور رفاهی کارکنان (قوانین، مقررات و دستورالعمل ها) 8354 12 17 خرداد 24 خرداد حضوری اجرا شد
آشنایی با وصیت نامه سیاسی - الهی امام خمینی ره TGCM-1089 6 18 خرداد 18 خرداد حضوری اجرا شد
اندیشه های نو در مدیریت 2269 12 21 خرداد 22 خرداد حضوری اجرا شد
عارضه یابی سازمان 8703 6 21 خرداد 22 خرداد حضوری اجرا شد
توجیهی بدو خدمت TIM 1001 - 1007 70 21 خرداد 1 تیر حضوری اجرا شد
جمعداری اموال 8369 20 22 خرداد 23 خرداد حضوری اجرا شد
انگیزش در کار 9026 8 23 خرداد 23 خرداد حضوری اجرا شد
کمک های اولیه و فوریت های پزشکی - امدادی TGCM-1028 8 24 خرداد 24 خرداد حضوری اجرا شد
فرایند و فنون تصمیم گیری سازمانی 9075 9 24 خرداد 24 خرداد حضوری اجرا شد
استقرار نظام مدیریت دانش در صنعت آب و برق از دیدگاه سازمان بهره وری آسیایی  8811 18 24 خرداد 26 خرداد  حضوری اجرا شد
آشنایی با روش ها و فنون کار با مدیران مافوق 9003 6 25 خرداد 25 خرداد حضوری اجرا شد
حقوق بیمه 4 بیمه مسئولیت (بیمه شخص ثالث و ...) 8123 8 26 خرداد 26 خرداد حضوری اجرا شد
توجیهی بدو خدمت TIM - 3001- 3007 70 28 خرداد 5 تیر حضوری اجرا شد
مدیریت درآمد 2174 30 29 خرداد 8 تیر آنلاین - آفلاین در حال اجرا
قانون تجارت 8398 12 31 خرداد 1 تیر حضوری اجرا شد
آشنایی با مراجع شبه قضایی (تعزیرات حکومتی و مراجع رسیدگی به تخلفات صنفی)  8014 8 2 تیر 2 تیر حضوری اجرا شد

خلاصه سازی مکاتبات و نوشته های اداری گروه اول

8383 12 4 تیر 5 تیر حضوری اجرا شد
مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی TGCM-1063 14 20 تیر 30 تیر آنلاین - آفلاین قطعیت یافته
آشنایی با مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت TGCM-1079 8 21 تیر 21 تیر حضوری قطعیت یافته
روش های مقابله با تخلیه تلفنی گروه اول اقتضایی 4 5 تیر 5 تیر حضوری قطعیت یافته
روش های مقابله با تخلیه تلفنی گروه دوم اقتضایی 4 6 تیر 6 تیر حضوری قطعیت یافته
خلاصه سازی مکاتبات و نوشته های اداری گروه دوم 8383 12 6 تیر 7 تیر حضوری قطعیت یافته
قانون تجارت 8398 12 7 تیر 8 تیر حضوری قطعیت یافته
روش های مقابله با تخلیه تلفنی گروه سوم اقتضایی 4 7 تیر 7 تیر حضوری قطعیت یافته
روش های اجرایی در ساماندهی اموال 8388 12 8 تیر 8 تیر حضوری قطعیت یافته
مهارت های برقراری ارتباط موثر گروه اول 8778 18 9 تیر 23 تیر حضوری قطعیت یافته
قانون کار و تامین اجتماعی  8401 12 9 تیر 16 تیر حضوری قطعیت یافته
اندیشه های نو در مدیریت    2269 12  12 تیر   13 تیر حضوری   قطعیت یافته
عارضه یابی سازمان  8703   12 تیر 13 تیر   حضوری قطعیت یافته
خلاصه سازی مکاتبات و نوشته های اداری 8383 12 14 تیر 21 تیر حضوری قطعیت یافته
آشنایی با وصیت نامه سیاسی - الهی امام خمینی ره TGCM - 1089 15 تیر 15 تیر حضوری قطعیت یافته
اصول بازرسی 8346 6 21 تیر 21 تیر  حضوری قطعیت یافته
مدیریت ریسک ها و فرصت های کیفیتی فرایندها گروه اول  اقتضایی 12 25 تیر 26 تیر حضوری قطعیت یافته
آشنایی با مبانی اصلاح الگوی مصرف TGCM-1041 8 25 تیر 4 مرداد آنلاین - آفلاین قطعیت یافته
مدیریت ریسک ها و فرصت های کیفیتی فرایندها گروه دوم اقتضایی 12 28 تیر 29 تیر حضوری قطعیت یافته
آشنایی با مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت TGCM-1079 8 28 تیر 28 تیر حضوری قطعیت یافته
مهارت های برقراری ارتباط موثر گروه دوم 8778 18 30 تیر 13 مرداد حضوری قطعیت یافته
حقوق قراردادها و معاهدات آب 1243 24 1 مرداد 13 مرداد حضوری قطعیت یافته
توجیهی بدو خدمت گروه دوم TIM 3001 - 3007 70 1 مرداد 6 مرداد حضوری قطعیت یافته

مدیریت بر مبنای هدف

(برنامه آموزشی ویژه مدیران زن و مدیران جوان در سطح عملیاتی و پایه)

9259 4 3 مرداد 13 مرداد آنلاین - آفلاین  قطعیت یافته
روش های اجرایی در ساماندهی اموال گروه اول 8388 12 4 مرداد  5 مرداد حضوری قطعیت یافته
آشنایی با مسائل حقوقی و قراردادهای بازرگانی داخلی و بین المللی 8588 24 6 مرداد 3 شهریور حضوری قطعیت یافته
توجیهی بدو خدمت گروه سوم TIM 3001 - 3007 70 8 مرداد  13 مرداد حضوری قطعیت یافته
مهارت های برقراری ارتباط موثر 8778 18 9 مرداد 19 مرداد حضوری قطعیت یافته
روش های اجرایی در ساماندهی اموال گروه دوم 8388 12 11 مرداد 12 مرداد حضوری قطعیت یافته
روخوانی و روانخوانی قرآن کریم ویژه برادران TGCM-1040 28 11 مرداد 26 مرداد حضوری  قطعیت یافته 
روخوانی و روانخوانی قرآن کریم ویژه خواهران TGCM-1040 28 11 مرداد 26 مرداد حضوری قطعیت یافته
تفسیر آیات برگزیده قرآن کریم  TGCM-1033 28 12 مرداد 26 مرداد حضوری قطعیت یافته
مهارت های برقراری ارتباط موثر گروه سوم 8778 18 20 مرداد 3 شهریور حضوری قطعیت یافته
قانون مدنی 8404 16 23 مرداد 25 مرداد حضوری قطعیت یافته
کار تیمی و مهارت های تیم سازی (مدیران آینده در سطح پایه) 9217 8 24 مرداد 24 مرداد حضوری قطعیت یافته
توجیهی بدو خدمت TIM 3001 - 3007 70 26 مرداد 30 شهریور حضوری قطعیت یافته
انگیزش در کار (حین انتصاب - پایه) 9026 8 31 مرداد 31 مرداد حضوری قطعیت یافته
روانشناسی خانواده TGCM-1101 12 31 مرداد 13 شهریور آفلاین قطعیت یافته
مبانی مدیریت و رهبری در سازمان (مدیران آینده در سطح پایه) 9213 8 31 مرداد 9 شهریور آفلاین قطعیت یافته
اصول برنامه ریزی موارد MRP گروه اول 8531 24 1 شهریور 8 شهریور حضوری  قطعیت یافته
مبانی مدیریت اسناد 8416 24 1 شهریور 9 شهریور آفلاین قطعیت یافته
مهارت های برقراری ارتباط موثر گروه سوم 8778 18 3 شهریور 17 شهریور حضوری قطعیت یافته
قوانین و مقررات اموال دولتی 1 8196 8 6 شهریور 6 شهریور حضوری  قطعیت یافته
حدود وظایف و اختیارات نگهبانان گروه اول  اقتضایی 6 6 شهریور 6 شهریور حضوری  قطعیت یافته
آشنایی با تجهیزات دفاع شخصی گروه اول اقتضایی 6 6 شهریور 6 شهریور حضوری  قطعیت یافته
ابزارهای توسعه و توانمندسازی منابع انسانی 8506 24 6 شهریور 16 شهریور حضوری  قطعیت یافته
حدود وظایف و اختیارات نگهبانان گروه دوم اقتضایی 6 7 شهریور 7 شهریور حضوری  قطعیت یافته
آشنایی با تجهیزات دفاع شخصی گروه دوم اقتضایی 6 7 شهریور 7 شهریور حضوری  قطعیت یافته
پویایی سازمانی و فردی (بهره وری) (حین انتصاب - میانی) 9035 6 8 شهریور 8 شهریور حضوری  قطعیت یافته
اصول برنامه ریزی موارد MRP گروه دوم 8531 24 9 شهریور 16 شهریور حضوری  قطعیت یافته
قوانین و مقررات اموال دولتی 2 8197 6 10 شهریور 10 شهریور حضوری  قطعیت یافته
آشنایی با آسیب های ورزشی 8036 30 13 شهریور 24 شهریور آنلاین - آفلاین قطعیت یافته
حسابداری مالیاتی 8370 24 15 شهریور 23 شهریور حضوری  قطعیت یافته
تربیت اسلامی با تکیه بر قرآن و احادیث TGCM - 1070 8 20 شهریور 29 شهریور آنلاین - آفلاین قطعیت یافته
فنون مذاکره و فن دفاع گروه چهارم 8170 8 21 شهریور 21 شهریور حضوری  قطیت یافته
فنون مذاکره و فن دفاع گروه پنجم 8170 8 22 شهریور 22 شهریور حضوری  قطعیت یافته
توجیهی بدو خدمت TIM 3001 - 3007 70 28 شهریور 12 مهر حضوری  قطعیت یافته
توجیهی بدو خدمت TIM 3001 - 3007 70 6 مهر 12 آبان حضوری قطعیت یافته
روانشناسی مکالمه گروه اول اقتضایی 8 9 مهر 9 مهر حضوری قطعیت یافته
روانشناسی مکالمه گروه دوم اقتضایی 8 10 مهر 10 مهر حضوری  قطعیت یافته
آشنایی با سیستم مدیریت کیفیت یکپارچه محیط زیست، ایمنی و بهداشت حرفه ای (IMS) 8580 18 10 مهر 20 مهر آنلاین - آفلاین قطعیت یافته
خصوصیات شخصیتی و رفتاری مسئولان دفاتر 8382 8 10 مهر 21 مهر آنلاین - آفلاین قطعیت یافته
مهارتهای برقراری ارتباط موثر 8778 18 10 مهر 11 مهر حضوری قطعیت یافته
کلیات اطفا حریق و راه های پیشگیری TGCM - 1027 6 10 مهر 10 مهر حضوری قطعیت یافته
سیستم ها و روش های کاربردی خرید و تدارکات 8687 24 12 مهر 20 مهر حضوری قطعیت یافته
تربیت بدنی و آمادگی جسمانی گروه اول  TGCM - 1013 4 16 مهر 16 مهر حضوری قطعیت یافته
تربیت بدنی و آمادگی جسمانی گروه دوم TGCM - 1013 4 17 مهر 17 مهر حضوری قطعیت یافته
پولشویی 8091 8 17 مهر 17 مهر حضوری قطعیت یافته
اصول و مبانی انرژی های جایگزین و تجدید پذیر TGCM - 1080 12 17 مهر 27 مهر آنلاین - آفلاین قطعیت یافته
کلیات اطفاء حریق و راه های پیشگیری TGCM - 1027 6 17 مهر 17 مهر حضوری قطعیت یافته
تربیت بدنی و آمادگی جسمانی گروه اول TGCM - 1013 4 17 مهر 17 مهر حضوری قطعیت یافته
تربیت بدنی و آمادگی جسمانی گروه دوم TGCM - 1013 4 18 مهر 18 مهر حضوری قطعیت یافته
تربیت بدنی و آمادگی جسمانی گروه سوم TGCM - 1013 4 18 مهر 18 مهر حضوری قطعیت یافته
بودجه ریزی عملیاتی 8360 12 18 مهر 19 مهر حضوری قطعیت یافته
تربیت بدنی و آمادگی جسمانی گروه چهارم TGCM - 1013 4 19 مهر 19 مهر حضوری قطعیت یافته
حقوق اراضی و املاک ایران  1257 30 21 مهر 19 آبان حضوری قطعیت یافته
اصول بازار سرمایه 8007 30 21 مهر 12 آبان حضوری قطعیت یافته
تربیت بدنی و آمادگی جسمانی گروه سوم TGCM - 1013 4 24 مهر  24 مهر حضوری قطعیت یافته
پیاده سازی بخش انرژی نظام مدیریت سبز و شاخص مدیریت مصرف انرژی در دستگاه های اجرایی TGCM - 1105 12 24 مهر 4 آبان  حضوری قطعیت یافته
تربیت بدنی و آمادگی جسمانی گروه چهارم TGCM - 1013 4 25 مهر 25 مهر حضوری قطعیت یافته
 بررسی ضوابط تعدیل در پیمان 5018 8 28 مهر 28 مهر حضوری قطعیت یافته
حسابداری دولتی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای 8374 12 28 مهر 5 آبان حضوری قطعیت یافته
اصول و مبانی حاکمیت شرکتی در صنعت آب و برق اقتضایی 12 30 مهر 1 آبان حضوری قطعیت یافته
گزارش نویسی در امور اداری 8415 12 1 آبان 12 آبان آنلاین - آفلاین قطعیت یافته
حکومت مهدوی و وظایف منتظران TGCM-1038 20 1 آبان 11 آبان آنلاین - آفلاین قطعیت یافته
پولشویی گروه دوم 8091 8 3 آبان 3 آبان حضوری قطعیت یافته
شناخت صلاحیت حرفه ای نیروی انسانی (ویژه ارزیابها) 8934 8 3 آبان 3 آبان حضوری قطعیت یافته
تربیت و توانمندسازی ارزیابان صلاحیت حرفه ای نیروی انسانی 5048 8 4 آبان 4 آبان حضوری قطعیت یافته
صورت های مالی در حسابداری 8698 24 4 آبان 25 آبان حضوری قطعیت یافته
صورت های مالی در حسابداری 8698 28 8 آبان 18 آبان حضوری قطعیت یافته
تعاریف و مفاهیم نظری قانون محاسبات عمومی 8328 20 8 آبان 18 آبان حضوری قطعیت یافته

فرایند و فنون تصمیم گیری (سازمانی) (حین انتصاب - میانی)

9075 9 8 آبان 8 آبان حضوری قطعیت یافته
شرایط عمومی و خصوصی پیمان ها و بخش نامه ها 2472 18 8 آبان 9 آبان حضوری قطعیت یافته
میز خدمت و ارباب روجوع TGCM-1092 4 8 آبان 19 آبان آنلاین - آفلاین قطعیت یافته
انگیزش در کار گروه اول 9026 8 9 آبان 9 آبان حضوری قطعیت یافته
انگیزش در کار گروه دوم  9026 8 10 آبان 10 آبان حضوری قطعیت یافته
مدیریت هماهنگی 8769 12 11 آبان 18 آبان حضوری قطعیت یافته
آشنایی با مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت TGCM - 1079 8 14 آبان 22 آبان حضوری قطعیت یافته
توجیهی بدو خدمت TIM 3001 - 3007 70 18 آبان 30 آذر حضوری قطعیت یافته
مدیریت ریسک ها و فرصت های کیفیتی فرایندها  اقتضایی 12 22 آبان 23 آبان حضوری قطعیت یافته
تکریم ارباب رجوع گروه اول 8633 6 22 آبان 22 آبان حضوری پایان یافته
مدیریت تعارض منافع در صنعت آب و برق  TGCM-1104 - 24 آبان 3 آذر آنلاین - آفلاین قطعیت یافته
خلاقیت و نوآوری (سازمانی) 9056 6 24 آبان 24 آبان حضوری قطعیت یافته
تکریم ارباب رجوع گروه دوم 8633 6 29 آبان 29 آبان حضوری قطعیت یافته
نحوه ارزیابی مناقصات مالی 5019 16 29 آبان 9 آذر حضوری قطعیت یافته
توجیهی بدو خدمت TIM 3001 ~ 3007 70 30 آبان 13 دی حضوری قطعیت یافته
آشنایی با گزارش حسابرسی مستقل و بازرسی قانونی 8584 18 3 آذر 17 آذر حضوری قطعیت یافته
توجیهی بدو خدمت TIM 3001 ~ 3007 70 5 آذر 10 آذر حضوری قطعیت یافته
مربی گری و منتورینگ (اعضای هیئت مدیره توانیر، مدیران میانی و پایه) و (سطوح پایه، میانی و ارشد صنعت آب) 9143 18 6 آذر 13 آذر حضوری قطعیت یافته
روش پاسخگویی به مراجعین گروه اول 8667 18 7 آذر 16 آذر حضوری قطعیت یافته
فنون مذاکره و فن دفاع گروه ششم  8170 8 12 آذر 12 آذر حضوری قطعیت یافته
فنون مذاکره و فن دفاع گروه هفتم  8170 8 13 آذر 13 آذر حضوری قطعیت یافته
نکات کلیدی در تنظیم اظهارنامه مالیاتی و و صورت های مالی اشخاص حقوقی و نحوه استفاده از معافیت های مالیاتی (گروه 1)  8789 24 13 آذر 15آذر حضوری قطعیت یافته
نکات کلیدی در تنظیم اظهارنامه مالیاتی و و صورت های مالی اشخاص حقوقی و نحوه استفاده از معافیت های مالیاتی (گروه 2)  8789 24 14 آذر 16 آذر حضوری قطعیت یافته
فنون مذاکره و فن دفاع گروه هشتم 8170 8 14 آذر 14 آذر حضوری قطعیت یافته
توجیهی بدو خدمت TIM 3001 ~ 3007 70 15 آذر 28 آذر حضوری قطعیت یافته
مدیریت سرمایه گذاری 8755 18 16 آذر 17 آذر حضوری قطعیت یافته
توجیهی بدو خدمت TIM 3001 ~ 3007 70 19 آذر 30 آذر حضوری قطعیت یافته
بودجه ریزی عملیاتی 8360 12 20 آذر 21 آذر حضوری قطعیت یافته
روش پاسخگویی به مراجعین گروه دوم 8667 18 21 آذر 30 آذر حضوری قطعیت یافته
پویایی سازمانی و فردی (بهره وری) 9035 3 28 آذر 28 آذر حضوری قطعیت یافته
نظام پیشنهادات (مدیریت مشارکتی) 8787 12 29 آذر 29 آذر حضوری قطعیت یافته
روش پاسخگویی به مراجعین گروه سوم 8667 18 5 دی 14 دی حضوری قطعیت یافته
مدیریت ریسک ها و فرصت های کیفیتی فرایندها 8032 12 11 دی 12 دی حضوری قطعیت یافته
روش پاسخگویی به مراجعین گروه چهارم 8667 18 19 دی 28 دی حضوری قطعیت یافته
مهارت های برقراری ارتباط موثر گروه اول 8778 18 20 دی 21 دی حضوری قطعیت یافته
مهارت های برقراری ارتباط موثر گروه دوم 8778 18 27 دی 28 دی حضوری قطعیت یافته
بالا